ม.รามคำแหงยินดีศิษย์เก่าประสบความสำเร็จ

ข่าวทั่วไป Wednesday September 7, 2016 16:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงปลื้ม ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง 2 กระทรวง อธิบดีกรมที่ดิน เลขาธิการสกอ. เลขาธิการสอศ. และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความคนใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูง แทนผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2559 นั้น เป็นที่น่ายินดีสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ศิษย์เก่าจากม.ร.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 1. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงาน "36ปีรามคำแหง" เมื่อปี 2550 2. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ม.ร.เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 3. นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยนายประทีป กีรติเรขา สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4. นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยนายสุภัทร จำปาทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ การเลือกตั้งนายกสภาทนายความคนใหม่ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ผลการเลือกตั้งได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้เห็นความเติบโตของลูกศิษย์ที่นำความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคมจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ นอกจากได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันแล้ว ความสำเร็จเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าอื่นๆ ที่จะได้มีกำลังใจมุ่งมั่นในการศึกษาและตั้งใจทำงานเพื่อดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ