นศ.วิทยาลัยบริหารศาสต์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

ข่าวทั่วไป Monday September 26, 2016 13:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติบัตรพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 121 คน จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปีถือเป็น "วันเยาวชนแห่งชาติ" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน และในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับเกียรติบัตรพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม ได้แก่ นายพงศธร สุจิตธรรม ปัจจุบัน ศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีผลงานโดดเด่น ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 นายพงศธร กล่าวว่า "...จะไม่ได้รางวัลนี้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนที่ดีกับผมเสมอมา ขอขอบพระคุณบิดามารดาของผม ที่เป็นผู้ให้ความรัก ความห่วงใย และส่งเสริมให้ผมพัฒนาตนเองพร้อมกับพัฒนาสังคม ผู้ที่มีคำสอนให้ผมรักผู้อื่นมากกว่ารักตัวเอง ผู้ที่เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นคนดี และให้ผมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ผู้ที่เป็นครู ที่ชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษามาโดยตลอด ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสฟังท่านจะทำให้ผมมีความสุข บนหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ นั่นก็คือธรรมะ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นครูของเราได้, รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครูผู้ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจในการออกนอกกรอบ ออกไปสัมผัสกับโลกกว้าง โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาทักษะด้านภาษา ครูผู้สนับสนุนในทุกกิจกรรม และในงานผมจะได้ภาพจากเฟสท่านตลอดเลย, อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ให้ตัวผมเองและสังคม และยังเป็นผู้รับรองผลงานของผมเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย, อาจารย์รุจาดล นันทชารักษ์ ที่คอยให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม และเป็นผู้อนุมัติใช้เงินทดรองราชการให้ผมมาโดยตลอด ทุกกิจกรรม/โครงการ, อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ คนที่สอนให้ผมรู้จักการพึ่งตนเอง รู้จักพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีและพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองได้ โดยไม่ลืมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง, อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง สิงห์ไพรแม่โจ้ ที่เป็นครูผู้สอนทั้งวิชาเรียนและวิชาชีวิตให้กับผม พร้อมทั้งคอยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด และเป็นครูที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลากหลายท่าน และเป็นอาจารย์ที่สอนผมมา 5 เทอมแล้ว และขอขอบคุณพี่ๆบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ด้วยครับ....."

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ