ไทยประกันชีวิตและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกความร่วมมือ จัดโครงการนำร่อง “ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน” มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 14:30:53 น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ไทยประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "ไทยประกันชีวิต-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน" รณรงค์ปลูกป่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนในชุมชนบ้านอ่าย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่า และปลูกป่าด้วยวิธีปลูกเห็ดในไม้ตระกูลยาง อันเป็นการส่งเสริมรายได้และเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการนำร่องตามแนวพระราชดำริปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าให้ได้เห็ด วิธีการดูแลรักษาป่าไม้ ทั้งนี้ฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้กับชาวบ้าน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนจิตสำนึกรักและหวงแหนในผืนป่า ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงการสร้างคุณค่าชีวิต พร้อมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยตลอดไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง