ผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ ปันสู่น้อง! กับเด็กการจัดการเรือสำราญ ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 09:19 น. —ThaiPR.net

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชา HMT334 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ โดยมีอาจารย์พีรยา สุขกิจเจ เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ( Global Warming ) และได้ให้นักศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกันผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆในโรงเรียนชนบท เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดและลงมือทำ รวมถึงรู้จักคุณค่าของการให้ การแบ่งปัน ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อเร็วๆนี้

ติดต่อ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267

โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ