ภาพข่าวกรุงศรีรับรางวัลยอดเยี่ยมด้าน ESG จาก The Asset

ข่าวหุ้น-การเงิน 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 16:18 น. —ThaiPR.net

นางสาวภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platinum Award – Excellence in Environmental, Social, and Corporate Governance ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะที่กรุงศรีมีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคม

ภาพข่าว: กรุงศรีรับรางวัลยอดเยี่ยมด้าน ESG จาก The Asset


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ