ภาพข่าว: แม่บ้านมหาดไทยมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 มีนาคม 2562 14:05:45 น.
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 5 ทุนๆละ 4000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท และได้มอบทุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี  เพิ่มอีกรายละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง