สพร.9 พิษณุโลก ร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 14:43:52 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ กิจกรรมจ้างงานผู้สูงอายุหลักสูตรการจัดดอกไม้สด จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมดังกล่าว ณโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง