ภาพข่าวพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สอบมาตรฐานเพื่อรับรองฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ข่าวทั่วไป 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:24 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สอบมาตรฐานเพื่อรับรองฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานที่ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 20 คน ดำเนินการทดสอบ ณ อาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ หากปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯก็จะมีโทษเปรียบเทียบปรับ ทั้งแรงงานและนนายจ้าง ซึ่งผู้ที่จะขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหางชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ก่อน จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ