SGP ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่น Mitsuuroko Group เข้าถือหุ้น 8.71% เสริมแกร่งธุรกิจลุยขยายตลาด LPG -ธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:00 น. —ThaiPR.net

SGP ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่น Mitsuuroko Group เข้าถือหุ้น 8.71% เสริมแกร่งธุรกิจลุยขยายตลาด LPG -ธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

สยามแก๊สฯ ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsuuroko ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ LPG และธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ล่าสุด SGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 8.71% ให้ Mitsuuroko Group จากญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น พร้อมแจงการขายหุ้นครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัท รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบริหาร และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และนายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มสยามแก๊สฯ) และนายทาจิมะ โคเฮ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Mitsuuroko Holding (กลุ่ม Mitsuuroko) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ในการขยายธุรกิจ LPG รวมถึงธุรกิจพลังงานอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย

โดยความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทดังกล่าว จะได้นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาร่วมกัน โดยกลุ่มMitsuuroko ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดจำหน่าย LPG ไปยังผู้ใช้รายย่อย ระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว และมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ในส่วนของกลุ่มสยามแก๊ส มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำธุรกิจด้าน LPG แบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจุดมุ่งหมายในความร่วมมือ เพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มสยามแก๊สฯ ได้มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ในความร่วมมือดังกล่าว กลุ่ม Mitsuuroko จึงได้เข้าถือหุ้นจำนวนหนึ่งในกลุ่มสยามแก๊สฯ

ด้านนายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หรือ SGP (กลุ่มสยามแก๊สฯ) เปิดเผยว่า ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเอื้อให้กลุ่มสยามแก๊สฯ และกลุ่ม Mitsuuroko ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ downstream ของธุรกิจ LPG โดยใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เพื่อนำเสนอความหลากหลายของสินค้า และบริการแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม, ธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก และภาคครัวเรือน ในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ ความเป็นพันธมิตรร่วมกัน ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในอนาคตในการขยายธุรกิจของกลุ่มสยามแก๊สฯด้วย

ขณะที่นายทาจิมะ โคเฮ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Mitsuuroko Holding (กลุ่มMitsuuroko) กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ จะทำให้กลุ่ม Mitsuuroko สามารถเข้าสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิค (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และกลุ่ม Mitsuuroko มีความยินดีที่การขยายธุรกิจของเรา จะได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มสยามแก๊สฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ธุรกิจพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทย โดยความร่วมมือดังกล่าว กลุ่ม Mitsuuroko หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาด LPG และความต้องการพลังงานในภูมิภาคเอเชีย และจะสามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจของกลุ่ม Mitsuuroko จากความร่วมมือกับกลุ่มสยามแก๊สฯ ในระยะยาว

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี มี United Overseas Bank Limited เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ และมี Daiwa Capital Market เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับ Mitsuuroko ล่าสุดวานนี้ (18 มิ.ย.) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ได้ขายหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.71% ให้กับ Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (Mitsuuroko) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน หลังการจำหน่ายหุ้น ทำให้นายวรวิทย์ คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้น 39.38% จากเดิมถือหุ้น 48.09% โดยการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างบริหาร และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับ Mitsuuroko ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหาพลังงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งถ่านหิน ถ่านหินอัดแท่ง จนถึงผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียม และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ Mitsuuroko ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจน้ำ และอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SGP 5 อันดับแรก หลัง Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (Mitsuuroko) เข้ามาถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ถือหุ้น 723,763,198 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 39.38% 2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 161,066,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 8.76% 3. Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (Mitsuuroko) ถือหุ้น 160,000,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 8.71% 4. นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ถือหุ้น 102,742,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 5.59% 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 101,539,799 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 5.52%

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสยามแก๊สฯ

กลุ่มสยามแก๊สฯ เป็นผู้ค้า LPG ชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก โดยดำเนินธุรกิจใน 5 ประเทศ คือ ไทย, จีน, สิงคโปร์, มาเลเซีย, และเวียดนาม สำหรับในประเทศไทย กลุ่มสยามแก๊สฯ เป็นผู้ค้า LPG รายใหญ่อันดับ 2 ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สยามแก๊ส" และ "ยูนิคแก๊ส" โดยมีธุรกิจหลัก 3 ประเภทคือ ธุรกิจค้าก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธุรกิจขนส่ง LPG และปิโตรเลียม และธุรกิจผลิตถังก๊าซหุงต้มและถังก๊าซรถยนต์ สำหรับในต่างประเทศนั้น กลุ่มสยามแก๊สฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะขายส่งและขายปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า "SGGAS","SINGGAS",และ "MYGAZ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mitsuuroko Group Holdings

บริษัท Mitsuuroko Group Holdings ก่อตังขึ้นในปี ค.ศ. 1886 โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหาพลังงาน ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งถ่านหิน ถ่านหินอัดแท่ง จนถึงผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียม และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) นอกจากนี้ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจน้ำ และอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และองค์กรต่างๆในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน และตั้งใจสรรหาบริการที่มีนวัตกรรมและความปลอดภัยมาให้บริการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ