สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวทั่วไป 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:01 น. —ThaiPR.net

สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ภายใต้โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับธนาคารออมสิน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 มีประชาชนสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 46 คน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และสาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่มีอายุระหว่าง 20-65 ปี รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เพื่อพัฒนาอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้เพิ่มขึ้น

สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ และผู้บริหารจากธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลพิษณุโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ