สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 15:01:24 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ภายใต้โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับธนาคารออมสิน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 มีประชาชนสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 46 คน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และสาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่มีอายุระหว่าง 20-65 ปี รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เพื่อพัฒนาอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้เพิ่มขึ้น

ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ และผู้บริหารจากธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลพิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง