ภาพข่าว: วศ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้ความรู้การยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกแก่โอทอปในพื้นที่ประจวบฯ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 10:54:01 น.
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักวิจัยสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมโดยนางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่กลุ่มโอทอปภาคกลางตอนล่างในพิ้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและสมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ความรู้โอทอปที่เข้าโครงการพัฒนาสินค้าในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี ๒๕๖๒

โดยถ่ายทอดเทคนิคการผลิตสแนคมะพร้าวเคลือบชอกโกแลตพลังงานต่ำ และสแนคมะพร้าวผสมธัญชาติ ให้โอทอป 2 กลุ่ม ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบ และสาธิตเทคนิคการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์น้ำพริกสำเร็จรูป ให้แก่โอทอป ๒ กลุ่ม ในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี เพื่อยืดอายุ และส่งเสริมให้ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งผู้ประกอบการโอทอป พึงพอใจและจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสินค้าใหม่ และพัฒนาคุณภาพในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง