TOT Young Club ยกระดับสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ข่าวทั่วไป 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:49 น. —ThaiPR.net

TOT Young Club ยกระดับสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

TOT Young Club ยกระดับสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

(15 สิงหาคม2562) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนโครงการ"TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดฯ ร่วมด้วย ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ระหว่าง ประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม นายนพพร เรืองพิริยกิจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บมจ.ทีโอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ

TOT Young Club ยกระดับสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจและคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 นั้น ซึ่ง ทีโอที นับเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ โดยโครงการ TOT Young Club มีส่วนสำคัญในการต่อยอดพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดพะเยา ที่ทุกภาคส่วนได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำโครงการดี ๆ ให้กับชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดพะเยาให้เป็นที่ให้เป็นที่รู้จักในโลก Online ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงพื้นที่ และได้ร่วมสนับสนุนของดีมากมายที่จังหวัดพะเยา

TOT Young Club ยกระดับสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ขององค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยต่อยอดจากความสามารถหลักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลขององค์กร ทั้งนี้ ในด้านการศึกษาได้การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน การอบรมเพื่อให้มีทักษะในด้านการใช้ Social media ทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ และการทำตลาดออนไลน์ โดยด้านเศรษฐกิจโครงการฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page ของชุมชน เพื่อสร้างสร้างรายได้และความยั่งยืนให้ชุมชน โครงการ TOT Young Club ปัจจุบันมีเครือข่ายแล้ว 64 ชุมชน โดยชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 65 สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และบมจ.ทีโอที ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ