มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือสภาองค์กรชุมชนพื้นที่ฝั่งธนบุรี 15 เขต MOU สร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 14:36:35 น.
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--AU Communication

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "ประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนและท้องถิ่น 15 เขต ฝั่งธนบุรี" โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้นำสภาองค์กรเขต เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน ทั้ง 15 เขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนมาร่วมงานคับคั่ง

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ดังนี้ "บทบาทและหน้าที่องค์กรชุมชนกับพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดย นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพ – ปริมณฑล และภาคตะวันออก และ "แนวทางวิธีวิเคราะห์ตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร และนาวาโท สุรพงศ์ เพชรแท้

รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเอง และจัดทำแผนพัฒนา" ตามแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ด้านการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ด้านสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ ดร.สรายุทธ คาน และ ด้านสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง