วศ. เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017” และ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จ.สงขลา มุ่งสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคใต้ของประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:41:41 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 230 คน

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การจัดสัมมนาในวันนี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมนำระบบคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จ.สงขลา เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในภาคใต้ ที่จะใช้บริการการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าทดสอบ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์การให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าถึงงานบริการของกรมด้านอื่นๆ จากนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงด้วยได้แก่ บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทดสอบความชำนาญ งานทดสอบ และผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านยาง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง