กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

ข่าวทั่วไป Friday August 30, 2019 14:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เป้าหมายพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ตามที่ประเทศไทยได้มีการผลักดันการนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วให้สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้เหมือนในหลายประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดในแง่กฎหมายและเทคนิคบางประการที่ยังต้องหาแนวทางร่วมกัน โดยการประชุมหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการวิจัยและทดสอบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติกรีไซเคิล เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยด้านนวัตกรรม และยอมรับการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญด้านให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Reference laboratory for Food Contact Materials, AFRL for FCM) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ ทดสอบความปลอดภัยอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหาร สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของผู้ประกอบการผลิตอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของไทย และนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ