ทีโอที จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ เปิดโลกวิถีชาวเลใช้ไอทีและนวัตกรรม สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

ข่าวทั่วไป Thursday September 12, 2019 15:18 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ทีโอที เร็วๆ นี้ ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนใหม่โครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนบ้านแหลมสักจ.กระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา หัวหน้าสำนักงาน จ.กระบี่ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ในการเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา หัวหน้าสำนักงาน จ.กระบี่ กล่าวว่า การร่วมมือกันของชุมชนและ ทีโอที จะเป็นก้าวที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งโครงการ TOT Young Club มีส่วนสำคัญในการต่อยอดพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกๆ ด้าน เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืนนับเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดกระบี่ ที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำโครงการดี ๆ ให้กับชุมชนบ้านแหลมสัก จ.กระบี่ เป็นที่ให้เป็นที่รู้จักด้วยการนำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ดิจิทัล มาเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น FaceBook, Twitter,Youtube เป็นต้น ชุมชนบ้านแหลมสักเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีวิถีประมงพื้นบ้าน แหล่งโบราณสามสายวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันระหว่างคน 3 เชื้อชาติ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยภูเขา ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมที่ได้รับความนิยม เช่น การล่องเรือประมงชมวิวทิวทัศน์ของเขาหินปูน ชมภาพเขียนฝาผนังโบราณที่มีอายุกว่า 2–3 พันปี นอกจากนี้ยังมีของดีในชุมชนอย่างเช่น ผ้าปาเต๊ะ สาหร่ายพวงองุ่น ที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กะปิเคยแท้ๆ สร้อยมุก รังนก เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ปัจจุบัน ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability โดยโครงการ TOT Young Club เป็นโครงการด้าน CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลัก ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook , YouTube , เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page นางอภิรดี อาษาพันธ์ ได้กล่าวเสริมว่า โครงการ TOT Young Club ปัจจุบันมีเครือข่ายแล้ว 66 ชุมชน โดยชุมชนบ้านแหลมสัก จ.กระบี่ เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 67 โดย ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้การอบรมความรู้ทักษะด้านไอที ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการซื้อขายออนไลน์ ในส่วนของเทศบาลตำบลแหลมสัก จะคัดเลือกเยาวชนและตัวแทนกลุ่มชุมชนเพื่อเข้ารับการอบรม รวมทั้งประสานงานและจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันทั้งก่อนและภายหลังการอบรม รวมถึงให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน TOT Young Club ทำกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่โลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านแหลมสักและโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ให้การสนับสนุนคัดเลือกเด็กและเยาวชน ภายในโรงเรียน เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรมในระยะยาว ดูแลให้มีห้องทำกิจกรรมพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ หรืออื่นๆ ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไป กดไลท์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ