งาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ยอดขายทะลุเป้า สร้างรายได้กว่า 26.04 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 19, 2019 17:01 —ThaiPR.net

งาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ยอดขายทะลุเป้า สร้างรายได้กว่า 26.04 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--nipon pr

สสว. ปลื้มงาน "ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019" นำ SMEs 400 ราย จากศูนย์ Excellence Center 4 ภูมิภาค ที่ สสว. จับมือมหาวิทยาลัยรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศ ทดสอบตลาดจริง 4 ครั้ง คาดกวาดรายได้ถึง 26.04 ล้านบาท ตั้งเป้าต่อยอดเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการแข่งขันในยุค 4.0
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากการที่ สสว. โดยโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จับมือ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.วลัยลักษณ์ และม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทั้งด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย อบรม Online และ Offline พร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 40 วิสาหกิจ รวมกว่า 40 ผลิตภัณฑ์/บริการ และผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายต่อ 1 มหาวิทยาลัย ภายในปี 2562 นั้น
ผอ. สสว. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว เสร็จลุล่วงแล้ว และได้มีการนำผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมของโครงการฯ จำนวน 400 ราย มาทดสอบตลาด โดยเปิดให้ขายของจริง ณ ลานเมือง สุขสยาม ไอคอนสยาม จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และในการจัดงานใน 3 ครั้งที่ผ่าน ซึ่งมีผู้ประกอบการรวม 300 ราย นำสินค้ามาจำหน่าย มียอดขายในงานรวมกว่า 8.43 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมยอดสั่งซื้อที่มีขึ้นภายในงาน เช่น ร้านร้อยแปดฟู๊ด จากจังหวัดนครราชสีมา มียอดสั่งซื้อจากผู้สนใจที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live หรือร้านข้าวยำเบญจรงค์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงเทพฯ ติดต่อขอซื้อเฟรนไชส์ทันที หรือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ โมเน่ จากจังหวัดเชียงใหม่ ก็มียอดสั่งซื้อจากจากนักธุรกิจชาวอังกฤษซึ่งได้เข้ามาชมภายในงาน โดยรวมแล้วจะมียอดสั่งซื้ออีกกว่า 11.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ยอดขายรวมจากการจัดงาน 4 ครั้ง จะสามารถสร้างได้รวมถึง 26.04 ล้านบาท
สำหรับสินค้า Product Champions ที่มีการนำเสนอเป็นไฮไลท์ในงานแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงความโดดเด่นเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดตนเอง การมีศักยภาพที่จะสามารถทำตลาดนอกพื้นที่เช่นในจังหวัดอื่นๆ หรือ ในต่างประเทศด้วย ที่สำคัญ จะต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของชุมชน มีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เช่น ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่มีการผลิตขึ้นโดยคนในชุมชน หรือ มีการจ้างงานคนในชุมชนเข้ามาร่วมในส่วนของการผลิต รวมถึงการที่กระจายงานหลายๆ ส่วนไปให้ชุมชนช่วยกันทำ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดเลือกให้ได้ Product Champions ครั้งนี้คือ คือ แกงหน่อไม้สำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อำเภอนามา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ จังหวัดพัทลุงพร้อมยกระดับโดยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยีการผนึกภาชนะขนาดเล็ก (ถ้วย) มาใช้
"โครงการนี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับยกระดับด้วยการให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด และนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ ซึ่งก็คือ ไอคอนสยาม เพราะ สสว. มองว่า จะได้ตลาดที่มีผู้ซื้อทั้งชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งยอดขายจริง จะเป็นสิ่งที่สะท้อนและพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้ รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น" นายสุวรรณชัยกล่าว
สำหรับกิจกรรมทดสอบตลาด 3 ครั้งที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้คือ ครั้งที่ 1 เป็นการจัดของม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีพระนครเหนือ ครั้งที่ 2 จัดโดยม.เทคโนโลยีสุรนารีและ ม. แม่โจ้ ครั้งที่ จัดโดยม.นเรศวร และม.วลัยลักษณ์ และครั้งที่ 4 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-22 ก.ย. จัดโดย ม.ขอนแก่น และม.สงขลานครินทร์
"สสว. คาดหวังว่าการดำเนินงานของ ศูนย์ Excellence Center ครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้ได้สำเร็จ" ผอ.สสว.กล่าว
ขอเชิญร่วมชม ชิม ช้อป งาน "ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019" ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ