ล็อกซเล่ย์ จับมือ ก.เกษตรฯ ร่วมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ

ข่าวเทคโนโลยี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 14:29 น. —ThaiPR.net

นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร กับภาคเอกชนนำโดย บมจ.ล็อกซเล่ย์ บ.ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บจ. Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้การผลิตพืชด้วยเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล็อกซเล่ย์ จับมือ ก.เกษตรฯ ร่วมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ให้ความสนับสนุนด้านบูรณาการเทคโนโลยี IoT Sensor และ เทคโนโลยีข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่ทางการเกษตรโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชนำร่อง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการจัดเก็บ พร้อมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ