ล็อกซเล่ย์ จับมือ ก.เกษตรฯ ร่วมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ

ข่าวเทคโนโลยี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 14:29 น. —ThaiPR.net

ล็อกซเล่ย์ จับมือ ก.เกษตรฯ ร่วมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ

นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร กับภาคเอกชนนำโดย บมจ.ล็อกซเล่ย์ บ.ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บจ. Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้การผลิตพืชด้วยเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ให้ความสนับสนุนด้านบูรณาการเทคโนโลยี IoT Sensor และ เทคโนโลยีข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่ทางการเกษตรโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชนำร่อง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการจัดเก็บ พร้อมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ