รัฐมนตรีดีอี เปิดงานสัมมนา แนะนำกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความสนใจ ให้ความสำคัญ ร่วมงานกว่า 1,200 คน

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:06 น. —ThaiPR.net

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานเปิดงาน "สัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for ALL" คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าทัน ได้รับความสนใจ ให้ความสำคัญ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมงานกว่า 1,200 คน

รัฐมนตรีดีอี เปิดงานสัมมนา แนะนำกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความสนใจ ให้ความสำคัญ ร่วมงานกว่า 1,200 คน

โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , คุณซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกร "เจ้าหญิงไอที" , คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย , ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน NGDC บริษัท

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , คุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , Mr.Fabian Delcros EU Commission-International Data Flows and Protection พร้อมผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน ที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย การเงิน การท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม SME เทคโนโลยี นวัตกรรม และประชาชน ให้ความสนใจร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ