กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเชื้อราไตรโครเดอร์มาแห้ง ใช้งานสะดวก เก็บได้นานหลายเดือน

ข่าวทั่วไป Friday April 10, 2020 16:40 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเชื้อราไตรโครเดอร์มาแห้ง ใช้งานสะดวก เก็บได้นานหลายเดือน

กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวนวัตกรรมเชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดแห้ง ยืดอายุชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชจาก 7 วัน เป็น 7 เดือน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการทางการเกษตรกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีภารกิจในด้านศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำการเกษตร พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นักวิชาการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก (ศทอ.พิษณุโลก) ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ในการกำจัดโรคพืชต่าง ๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ ที่สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน 7 วัน ให้เป็นชีวภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้นราว 7 เดือน แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดี สะดวกต่อการใช้งาน เพียงนำเชื้อไปละลายในน้ำ ตามสัดส่วนแล้วนำไปฉีดพ่นบนต้นพืชที่แสดงอาการ ก็จะช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้ และยังมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยสามารถใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืชได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถผลิตชีวภัณฑ์สำรองไว้ใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี ลดการทำลายสภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ ถือเป็นแนวทางใหม่หรือทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร ที่จะช่วยแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศทอ.พิษณุโลก เริ่มดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว และวางแผนศึกษาวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรียที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชต่อไป สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถศึกษาดูงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศทอ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 3659


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ