กรมที่ดินรับฟังความคิดเห็น ร่างโครงการ "บ้านจัดสรรรักษ์โลก : สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย" (Go Green Living)

ข่าวทั่วไป Monday April 13, 2020 11:13 —ThaiPR.net

กรมที่ดินรับฟังความคิดเห็น ร่างโครงการ กรุงเทพฯ--13 เม.ย.--กรมที่ดิน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว อาทิ ฝุ่น PM 2.5, ก๊าซเรือนกระจก(Green House Effect), ขยะล้นเมือง, ปัญหาน้ำเน่าเสีย และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน กรมที่ดินตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมาตรฐานบ้านจัดสรรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "บ้านจัดสรรรักษ์โลก : สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย" ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) จึงได้จัดทำโครงการ "การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550" ที่ใช้มานานกว่า 10 ปีขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานบ้านจัดสรรใน 7 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการเพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ในพื้นที่สาธารณะ และในระหว่างก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ต้องทำที่ล้างล้อรถบรรทุกขนดินหรือสิ่งก่อสร้างก่อนออกถนนใหญ่การลดโลกร้อนก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไฟสาธารณะของหมู่บ้านการลดปัญหาจราจรในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการทำลูกระนาดชะลอความเร็ว สำหรับอาคารพาณิชย์ให้เพิ่มที่จอดรถจาก 1 คันต่อ 1 แปลง เป็น 2 คันต่อ 1 แปลง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อธุรกิจการลดปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยการเพิ่มพื้นที่พักขยะและจัดระบบการคัดแยกขยะให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นการลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยการเพิ่มคุณภาพการบำบัดน้ำเสียครัวเรือนด้วยการเพิ่มคุณภาพบ่อดักไขมันและเพิ่มคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียกลางการป้องกันน้ำเสียและน้ำท่วมให้เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำจากเดิมไม่น้อยกว่า 40 ซม. เป็นไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพื่อให้มีการระบายน้ำและหน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้านการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ด้วยการติดตั้ง CCTV เพิ่มมากขึ้นในจุดที่เหมาะสม อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างการมีความร่วมของประชาชนอย่างรอบด้าน และนำไปสู่การพัฒนา "บ้านจัดสรรรักษ์โลก : สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย" ให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง กรมที่ดิน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ท่านอยากให้มีพัฒนาขึ้นในบ้านจัดสรรรักษ์โลก ได้ที่นี่ คลิก >> https://bit.ly/2UTclcV #กรมที่ดิน#GoGreenLiving

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ