บอร์ด ECF ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลตามเดิม ในอัตรา 0.0167 บาท ต่อหุ้น หรือ 50.20% ของกำไรสุทธิ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday April 27, 2020 11:13 —ThaiPR.net

บอร์ด ECF ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลตามเดิม ในอัตรา 0.0167 บาท ต่อหุ้น หรือ 50.20% ของกำไรสุทธิ กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 11 พ.ค. และจ่ายเงินปันผล 22 พ.ค. นี้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเลื่อนวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0132 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน Non BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0035 บาท ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยคิดเป็นจำนวนเงิน 16.025 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.20 % ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามอัตราการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการเดิมที่ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ