3เอ็ม ประเทศไทย ผนึกมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 18, 2020 14:34 —ThaiPR.net

3เอ็ม ประเทศไทย ผนึกมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--บีโอดับเบิลยู 3เอ็ม ประเทศไทย จับมือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะด้านการทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการกู้ภัย รวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นอีกปัญหาที่สำคัญของประเทศ ที่ต้องร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในที่สูง ที่อับอากาศ การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้ภัย รวมถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งในปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุในเหตุการณ์ที่กล่าวมายังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง และมีสถานประกอบการเพียงไม่กี่แห่ง ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น ในการยกระดับการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล” ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 องค์กรว่า “ในฐานะผู้นำทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ริเริ่มทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เราจึงขยายเครือข่ายดำเนินการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาวิทยาการ ความรู้ ให้ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในประเทศ และภูมิภาค โดยการจับมือร่วมมือกับบริษัท 3 เอ็ม ที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกครั้งนี้ ทำมั่นใจได้ว่าจะเกิดการขับเคลื่อนด้านการศึกษาและวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย” ด้าน มร.จุงฮาน ลี South East Asia Business Leader กลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและอุตสาหกรรมของ 3เอ็ม ยังได้กล่าวเสริมว่า “3เอ็ม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาและผู้นำการพัฒนาด้านสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์มาสร้างนวัตกรรมในนานาประเทศ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งดีกับองค์กรการศึกษาต่างๆ รวมถึงภาครัฐ ดังนั้น การลงนามในข้อตกลงครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเสร็จสิ้น ทีมบริหารของบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมสถานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยนั่งร้าน การทำงานในที่อับอากาศ และการทำงานในพื้นที่สูง อีกด้วย สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ 3เอ็ม ประเทศไทย จะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติการที่ 3 เอ็ม ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย (3M Training Center) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม และเรียนรู้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังร่วมกัน ร่วมกันสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ