พช.เชียงราย น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง Kick off "เอามื้อสามัคคี" เฉลิมพระเกียรติ ร.10

ข่าวทั่วไป Tuesday July 20, 2021 16:10 —ThaiPR.net

พช.เชียงราย น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง Kick off

พช.เชียงราย Kick off กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เฉลิมพระเกียรติ ร.10 นำประชาชนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการ Kick off กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัดเชียงราย แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงราย คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จิตอาสา และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. เข้าร่วมกิจกรรม

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการในแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดดำเนินกิจกรรม Kick off ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืชสมุนไพร การห่มดิน และการทำปุ๋ยแห้งชามน้ำชามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี นับเป็นการนำวัฒนธรรมการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกในสังคมชนบทที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความรู้รักสามัคคีให้คนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ