TISCO และ Hi-Way คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 29, 2021 10:52 —ThaiPR.net

TISCO และ Hi-Way คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564

กลุ่มทิสโก้ คว้า 2 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 จากเวที Kincentric Best Employer Thailand 2021 ในนามของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น "องค์กรแห่งความสุขและมีความคล่องตัวสูง" ที่มุ่งเน้นการดูแลพนักงาน ควบคู่กับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้เสมอ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า การได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 หรือ Thailand Best Employers 2021 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลและสร้างโอกาสที่ดีให้กับพนักงาน พร้อมปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี โดยหัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้ มาจากการมี "รากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแรง" ทำให้ "คนทิสโก้" มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนจึงรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง และมีความผูกพันกับทิสโก้สูงเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท

นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่บริษัทในกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัล Thailand Best Employers มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้พิเศษขึ้นเพราะกลุ่มทิสโก้ครอบคลุม 10 บริษัทในเครือ สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นนี้มาครองได้ อย่างไรก็ดี ในรอบหลายปีที่ผ่านมาทิสโก้ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกมากมายทั้งประเภทหุ้นยั่งยืน ประเภทการมีธรรมาภิบาลที่ดี ประเภทผลประกอบการยอดเยี่ยม รวมถึงประเภทความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ขณะที่รางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า แม้พนักงานจะทุ่มเททำงานอย่างหนัก แต่ทุกคนก็ภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้ทำงานที่ทิสโก้ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนผ่านอัตราการลาออกของพนักงานที่อยู่ในระดับต่ำมากหากเทียบกับอุตสาหกรรมและมีคะแนนความผูกพันต่อองค์กรที่สูงมาก

"เราดูแลเอาใจใส่พนักงานเสมือนคนในครอบครัว แต่ทำงานกันแบบมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ ส่งเสริมโอกาสในการเป็นผู้นำ มีเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Metrics) ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท ยกตัวอย่าง การทำ Design Thinking และ Data Thinking ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้สร้างสรรค์การทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานสะดวกสบายขึ้น เร็วขึ้น กระบวนการสั้นลง และถูกต้องแม่นยำมากขึ้น รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้ทิสโก้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้น"

ด้านนายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ "สมหวัง เงินสั่งได้" ในกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า "บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างคนขึ้นมาเอง พนักงานทุกคนล้วนได้รับการคัดสรรอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น โดยพิจารณาจากทัศนคติ ความซื่อสัตย์ และความสามารถอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งต่อจิตสำนึกที่ดีและรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่ดีไว้ โดยทุกเช้าบริษัทจะมี Morning Talk กับพนักงานสาขาประมาณ 15 นาที ผ่าน Video Conference เพื่อสื่อสารนโยบายต่างๆ จากส่วนกลาง กระบวนการทำงานใหม่ๆ พูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงาน สิ่งเหล่านี้สร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร ทุกคนก็สามารถหาทางออกที่ดีร่วมกันได้ในที่สุด"

นายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า การดูแลพนักงานและสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่ทิสโก้มุ่งเน้นมาโดยตลอด หนึ่งในโครงการสำคัญ นั่นคือ OASIS ซึ่งมาจากเปิดรับ (Open) ปรับใช้ (Adaptive) ให้ต่อ (Sharing) และลงมือทำ (Implement) นอกจากนี้ยังมี Open Corner และ OTOP (One Team One Project) การเปิดพื้นที่ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้หัวหน้างานและลูกทีมซึ่งเป็นคนต่างวัยได้มาคุยกันอย่างเปิดใจและเปิดรับไอเดียใหม่ๆ และเร่งปรับตัวในการทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีขึ้นด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ นั่นก็คือ การทุ่มเทความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับการมอบรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 มีนายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล กลุ่มทิสโก้ (ขวา) นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ (กลางขวา) นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (กลางซ้าย) และนายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทิสโก้ และกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (ซ้าย) ร่วมรับมอบรางวัล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 รางวัล ที่บริษัทในกลุ่มทิสโก้ สามารถคว้ารางวัล Best Employers ที่จัดโดยบริษัท คินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาครองได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ