วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์และรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 3, 2022 16:36 —ThaiPR.net

วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์และรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปาสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศกรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารธนบุรี (สจล.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในการประชุมหารือแนวทางการทำงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ตอบโจทย์และรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ วศ. และ สจล. ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำจุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงานมาผลึกกำลังกันในการสร้างงานคุณภาพ โดยจะร่วมกันพัฒนา MHESI One Stop Service, Non-Degree Programs, พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และความปลอดภัย, In-house testing เครื่องมือแพทย์, หอสมุดเพื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม Deep Tech ซึ่งจะดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง วศ. กับ สจล. ต่อไป โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันทำ Metaverse หอสมุดเพื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล พัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดเสมือนมีชีวิต เป็น Quick Win ในการดำเนินงานความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ