รมว.สุชาติ เร่งเพิ่มหลักสูตรอบรม Online หลังได้รับความสนใจ ยอด View ทะลุ 5 แสน

ข่าวทั่วไป Monday June 27, 2022 08:39 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ เร่งเพิ่มหลักสูตรอบรม Online หลังได้รับความสนใจ ยอด View ทะลุ 5 แสน

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผย มีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD Online Training จำนวน 517,524 คน มี 7 รายวิชาด้านดิจิทัลมีผู้เรียนออนไลน์มากที่สุด เร่งให้เพิ่มหลักสูตร Online ให้บริการมากขึ้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานทุกประเภทรวมถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการจัดหางาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามโครงการปกติแล้ว ยังมีการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย เพื่อให้แรงงานได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมออนไลน์ปัจจุบัน มีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD Online Training จำนวน 517,524 คน มี 7 รายวิชาที่มีผู้เรียนออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Digital Literacy เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Platform ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มหลักสูตรการฝึก Online ให้เพิ่มมากขึ้น

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับ Microsoft จัดทำหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอีก 5 หลักสูตร ประกอบด้วย Basic Cyber Security ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Microsoft Sway การสร้างงานนำเสนอออนไลน์ Microsoft Word Intermediate Microsoft Excel Intermediate Microsoft PowerPoint Intermediate เพื่อมาเสริมทัพการฝึกอบรมออนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนการนำเสนองานที่สวยงามทันสมัย สร้างความน่าสนใจของการนำเสนองานหรือการทำการตลาดได้อย่างต้องการ ซึ่งทักษะเหลานี้เป็นทักษะเบื้องต้นที่สำคัญและสถานประกอบกิจการต้องการให้บุคลากรของตนเองมีความรู้ ดังนั้น การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อบริการและเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงาน ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบการจ้างงานหรือผู้ว่างงาน สามารถสมัครเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีวุฒิบัตรให้ด้วยเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ในแบบการฝึกอบรม

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกๆ คน ทุกช่วงวัย ให้ได้รับการพัฒนา สร้างโอกาสการเรียนรู้และสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแม้จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม การฝึกทักษะออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แรงงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการหรือสามารถสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอการฝึกทักษะด้านช่าง เช่น ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น หรือในกลุ่มของสาขาอาชีพอิสระ เช่น การประกอบอาหาร ตลอดจนมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัลอีกด้วย สมัครเข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://onlinetraining.dsd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ