SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 6, 2022 17:14 —ThaiPR.net

SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ในรอบการประเมินปี 2565

"การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ มาจากการกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประเด็นที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผล ได้แก่ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างสมดุล"

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ