ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ Social Enterprise @General Education - SE@GE รุ่นที่ 1

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 17, 2022 15:47 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ Social Enterprise @General Education - SE@GE รุ่นที่ 1

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer: วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ "สร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา" Social Enterprise (SE) @General Education (GE) รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์กว่า 50 คน จากมหาวิทยาลัย 23 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมภาคการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาคสังคมด้านการศึกษา มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกันยกร่างวิชา "ผู้ประกอบการทางสังคม" ให้เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาวิชาผู้ประกอบการทางสังคม เป็นไปตามคุณลักษณะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ และปลูกฝังทัศนคติในการดูแลและรับผิดชอบสังคมให้แก่นักศึกษา

การอบรม Train the Trainer ในครั้งนี้ เน้นจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม รวมถึงการให้แนวทาง การวางแผนการเรียนการสอนในลักษณะ active learning และ team based learning แก่อาจารย์เพื่อนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com/impact-program/se-ge/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ