บางจากฯ รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการ "BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer"

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 24, 2023 10:24 —ThaiPR.net

บางจากฯ รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Silver Award จากโครงการ "BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี นายนพชัย นุตสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ รับมอบ ในงาน Thailand HR Day 2022 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

โครงการ "BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer" ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โครงการที่ได้รับรางวัล จากทั้งหมด 41 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา Digital Skill สร้างบุคลากรให้เกิดเป็น Citizen Developer หรือ กลุ่มพนักงานที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (Non-IT Background) ให้มีความรู้ ความสามารถสร้างและพัฒนา Application ที่เป็น Low Code Platform เช่น PowerApps, Power BI และ RPA เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 33 องค์กร และมีบริษัทที่ได้รับรางวัล HR Innovation Award รวม 12 บริษัท ได้แก่ บางจากฯ (Bangchak), CPPC, SCG, Gosoft, CPF, CPN, CRC, ThaiBev, GSB, Food Passion, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ TSH

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บางจากฯ มีโครงการที่พนักงานร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำ Digital Tools มาใช้มากกว่า 50 กระบวนการ, การพัฒนาพนักงาน IT ให้สามารถเป็น Internal Instructor, การสร้าง Citizen Developer ให้เกิดขึ้น 14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ