ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ Social Enterprise @General Education - SE@GE รุ่นที่ 2

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 28, 2023 15:45 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ Social Enterprise @General Education - SE@GE รุ่นที่ 2

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Gen-Ed) ร่วมเปิด "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer : วิชาผู้ประกอบการทางสังคม" ในโครงการ "สร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา : Social Enterprise (SE) @General Education (GE)" ต่อเนื่องรุ่นที่ 2 เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน จากมหาวิทยาลัย 14 แห่งทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Gen-Ed ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดทำวิชา "ผู้ประกอบการทางสังคม" (SE101@GE) ให้เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา พร้อมจัดทำคู่มือและสื่อการสอนเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาวิชาเป็นไปตามคุณลักษณะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ และปลูกฝังทัศนคติในการดูแลและรับผิดชอบสังคมให้แก่นักศึกษา

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม รวมถึงการให้แนวทางการวางแผนการเรียนการสอนในลักษณะ active learning และ team based learning แก่อาจารย์เพื่อนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com/impact-program/se-ge/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ