สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวทั่วไป Tuesday August 29, 2023 08:15 —ThaiPR.net

สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ "การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเติมเต็มในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) อย่างครบวงจร ได้ดำเนินการยกระดับ และพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้าน ววน. จากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่

และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดสัมมนา "โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งจากภาครัฐและสภาบันการศึกษา ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และแสวงหาโจทย์ด้านการพัฒนาของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นระบบต่อไป

พร้อมรับฟังปาฐกถา เรื่อง "การผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศ" โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง" ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เบอร์ติดต่อ : 02-2017445, 02-2017495 E-mail : cab_blpd@dss.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ