สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 6, 2024 16:05 —ThaiPR.net

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล หาแนวทางสร้างรายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ "Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape"

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP รวมทั้งนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน องค์กร หน่วยงาน และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ร่วมสังเกตการณ์

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP กล่าวว่า "เป็นเกียรติกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เป็นอย่างมาก ที่คุณ Chia Ting Ting , CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) ผู้บริหารองค์กรสื่อที่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนความสำเร็จเชิงพาณิชย์ในด้านนวัตกรรมสื่อ จากประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรสื่อแต่ละองค์กรได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการนำเสนอข่าวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดในการหารายได้ในรูปแบบใหม่บนสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์, มองหากลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้าง และการเผยแพร่เนื้อหาในยุคดิจิทัล, การพัฒนาโมเดลธุรกิจ สำรวจแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันนอกเหนือจากการโฆษณาดั้งเดิม รวมถึงการแสวงหาพันธมิตร และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสื่อออนไลน์"

โดยกิจกรรม One day Training แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 มีเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย

Media Landscape Overview of the current Challenges, Strategies & Technologies Trends faced by news publishers

"เทรนด์โลกตอนนี้เป็นเรื่องการแชร์ข่าวเข้าสู่แพลตฟอร์มส่วนตัว เช่น Line หรือ WhatsApp คนรุ่นใหม่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว ดังนั้นผู้ผลิตคอนเทนต์ต้องทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสถานการณ์ทั่วไป หรือข่าวที่แชร์บนโซเชียลมีเดีย กลุ่มวัยรุ่นก็ยังแชร์เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อถกเถียงหาข้อสรุป และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลกระทบของโซเขียลมีเดียต่อการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์กว้างมากขึ้น ดังนั้นจะทำอย่างไร เราจะสร้างคอนเทนต์และกระจายคอนเทนต์ของเราออกไปได้ การเลือกรูปแบบของแพลตฟอร์มใหม่ให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ฟังเป็นโจทย์ที่สำคัญ

ยกตัวอย่าง ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มักจะใส่หูฟังตลอดเวลา ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้คอนเทนต์หมาะสำหรับคนที่ใช้หูฟังตลอดเวลา ซึ่งผู้ชมบางกลุ่มเบื่อการเมือง แต่สนใจเรื่องทำมาหากิน หรือสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่า คนเลิกอ่านเลิกฟังข่าวการเมืองไปเลยเพราะมีแต่ประเด็นที่แย่ การนำเสนอข่าวที่ซ้ำ ๆ ซึ่งที่มาเลเซีย และที่ไทยก็มีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองคล้าย ๆ กัน ดังนั้นจะผลิตคอนเทนต์อย่างไรให้ผู้ฟังสามารถออกกำลังกายแล้วฟังข่าวสารที่ตัวเองสนใจไปได้ด้วย

คุณ Chia Ting Ting แนะนำว่า ผู้ผลิตคอนเทนต์ยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแต่ข่าวเดียวหรือข่าวซ้ำ ๆ ควรดู Trending ในช่วงเวลานั้นว่าคนสนใจเรื่องอะไร อยากรู้เรื่องอะไร เราก็ผลิตคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ชม เช่น เรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งที่น่าสนใจของคน การช่วยเหลือคน การอพยพของผู้คน มีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน รวมทั้งการหลอกลวง Scramble โดยการนำเสนอจะต้องทำให้เห็นว่าการใช้สื่อเสพสื่อจะมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไร การนำเสนอเรื่องการหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อให้เขาสามารถป้องกันตัวได้อย่างไร ไม่ใช่มีเพียงแต่ข่าวการเมือง ข่าวรายวันเท่านั้น

นอกจากนั้น คุณ Chia Ting Ting ยังพูดถึงโมเดลการสร้างรายได้บนคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยรูปแบบการบอกรับสมาชิก (Subscription) ว่า เราต้องหาทางให้ได้ว่าทำอย่างไรให้เขายอมจ่ายเงิน จะให้คนจ่ายเงินเขาต้องรู้ว่าจะได้ข่าวพิเศษอย่างไร สิ่งสำคัญต้องรู้ว่ามีสิทธิพิเศษอะไรให้ผู้สมัครบ้าง และเขาจะมีส่วนร่วมกับข่าวหรือคอนเทนต์ ของเราได้อย่างไร

"เราต้องแยกให้ออกระหว่าง คนดูทั่วไป กับคนที่สมัครสมาชิก คนที่สมัครสมาชิกย่อมต้องการอะไรที่มากกว่าคนเสพข่าวทั่วไป เขาอาจจะไม่ได้แค่ต้องการเสพข่าว แต่เขาต้องการดีเบต การแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เขาถึงจะเห็นว่าคุ้มค่าในการเข้ามาตามเรา ต้องดึงดูดให้เขามามีส่วนร่วม"

เรื่องของเทรนด์คอนเทนต์ในปี 2024 คุณ Chia Ting Ting เชื่อว่าเราจะหนีไม่พ้น AI อย่างแน่นอน ในฐานะผู้ผลิตข่าว ในที่สุดแล้วเทคโนโลยีอย่างไรก็ต้องเข้ามาในงานของเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไร ไม่ใช่แค่มารอแต่ Traffic คนเข้ามาดูเยอะ ๆ อย่างเดียว เราต้องเตรียมตัว การเตรียมรับมือ และต้องตระหนักว่าจะนำ AI มาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์

Business model redesign

สื่อจำเป็นต้องสร้างรายได้นอกเหนือจากการโฆษณาแบบเดิม เนื่องจากรายได้จากการโฆษณาแบบเดิมลดลง การเพิ่มขึ้นของตัวบล็อกโฆษณา ส่งผลต่อรายได้จากโฆษณา และในยุคนี้ยังไม่ สามารถทำระบบคุกกี้ได้ ส่งผลต่อการแบ่งกลุ่มผู้ชม และการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การขายโฆษณาแบบอาศัยยอดการมองเห็นอย่างเดียวทำไม่ได้อีกต่อไป

การซื้อโฆษณาจึงเปลี่ยนจากรูปแบบดิสเพลย์ เป็นการผลิตเนื้อหาที่มีแบรนด์หรือผู้สนับสนุน และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมโดยตรง

สื่อจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาเพื่อที่จะแข่งขันกับ KOL พยายามเพื่อที่จะรักษาฐานสมาชิกท่ามกลางเนื้อหาฟรีซึ่งมีอยู่มากมาย หาวิธีการว่าจะทำอย่างไรคนถึงจะยอม Subscribe ช่องทางของเรา
ซึ่งการหารายได้ของสื่อในรูปแบบการสมัครสมาชิกก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสื่อได้ แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้จากผู้ชมขาประจำที่กำลังมองหาเนื้อหาเชิงลึกคุณภาพสูง

โปรแกรมการเป็นสมาชิกเสนอโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส่งเสริมความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชมและความรู้สึกของชุมชน หรือการทำการตลาดในรูปแบบ E-Commerce และการตลาดแบบพันธมิตร สื่อสามารถลงทุน E-Commerce ขายผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือรับค่าคอมมิชชันจากพันธมิตรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีรายได้ผ่านการซื้อ

สรุปคือแหล่งรายได้ที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรสื่อ เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนทางการเงินและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของแนวทางข้างต้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับผู้อ่านขององค์กรและการนำเสนอเนื้อหา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ