'CPF ไทย-เวียดนาม' รับ 3 รางวัลระดับโลก TPM Awards 2023 จากญี่ปุ่น

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 26, 2024 15:34 —ThaiPR.net

'CPF ไทย-เวียดนาม' รับ 3 รางวัลระดับโลก TPM Awards 2023 จากญี่ปุ่น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยธุรกิจสัตว์บก และ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี.เวียดนาม คว้า 3 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance หรือ TPM Awards 2023 จากประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำองค์กรต้นแบบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์บก ได้นำระบบ TPM มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตในระดับที่สูงขึ้นโดยทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม จนกระทั่งคว้ารางวัล TPM จากญี่ปุ่น ได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ โรงงานขอนแก่น ได้รับ Award for TPM Excellence, Category A และ โรงงานศรีราชา ได้รับ Award for Excellence in Consistent TPM Commitment รวมทั้ง โรงงานบิ่นเยือง ซี.พี.เวียดนาม ซึ่งถือเป็นโรงงานแรกในประเทศเวียดนาม สะท้อนความสำเร็จการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ลดความสูญเสียเป็นศูนย์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างยั่งยืน

ในปี 2023 นี้ มีโรงงานต่างๆ จาก 16 ประเทศทั่วโลก รวม 83 บริษัท เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ TPM ชาวญี่ปุ่น (TPM Assessor) ของสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดยใช้วิธีการประเมินรางวัล 5 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านการบริหารจัดการโรงงาน ที่มีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment) ตั้งแต่วิสัยทัศน์ การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายของการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.) ด้านระบบ ประเมินความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผลของระบบที่สร้างขึ้นและสามารถปฏิบัติได้จริง สร้างผลลัพธ์ที่ดีตามแนวทางของ TPM 3.) ด้านบุคลากร ประเมินทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับ ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง (ไคเซ็น) เพื่อขจัดความสูญเสียผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมเครื่องจักร 4.) ด้านผลลัพธ์ ประเมินผลงานที่สอดคล้องกับระบบและทักษะความสามารถของบุคลากร ทั้งความสมเหตุสมผลของตัวชี้วัด ความท้าทายของเป้าหมายและผลสำเร็จ และ 5.) ด้านความมีส่วนร่วม ประเมินการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำจัดความสูญเสียของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2015-2022 ซีพีเอฟ โดย ธุรกิจอาหารสัตว์ ทั้งในไทยและเวียดนาม ได้รับรางวัล Award for TPM Excellence, Category A รวม 19 รางวัล และ Award for Excellence in Consistent TPM commitment อีก 6 รางวัล./


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ