ม.ศรีปทุม พัฒนาทักษะผู้ประเมินฯภายใน! อบรมคณะผู้บริหาร-คณาจารย์ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ SPU : AUN-QA Version 4.0

ข่าวทั่วไป Thursday April 25, 2024 08:32 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม พัฒนาทักษะผู้ประเมินฯภายใน! อบรมคณะผู้บริหาร-คณาจารย์ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ SPU : AUN-QA Version 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ SPU : AUN-QA Version 4.0"   ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์   จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง 3 วิทยาเขต   (วิทยาเขตบางเขน, ชลบุรี, ขอนแก่น)   ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567   ณ Exhibition โซน C อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดย รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   กล่าวเปิดการอบรมฯ   มุ่งเน้นย้ำความสำคัญของ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   และ การพัฒนาทักษะผู้ประเมิน   เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพระดับสากล   รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล   (ผู้ประเมิน AUN-QA, TQA, EdPEx, TQA, สมศ.)   มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์   พร้อมเทคนิคต่างๆ   เกี่ยวกับการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา   ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การให้คะแนน (Score Band) ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ,แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA:OBE และจรรยาบรรณการเป็นผู้ประเมิน (Internal Assessor)

การอบรมครั้งนี้   ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้   ทักษะ   และประสบการณ์อันมีค่า   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ