เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

ข่าวทั่วไป Thursday July 11, 2024 10:29 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจนโยบาย และโครงการสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 • รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2567 ตามแนวทาง 3R Model
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (โรคมะพร้าวและมันสำปะหลัง)
 • การเตรียมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เดือน กรกฎาคม 2567
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนงานและเร่งดำเนินการขยายพื้นที่ผลิตมันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง
 • การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567
 • แผนและผลการบริหารจัดการแปลง (เกษตรมูลค่าสูง)
 • ผลการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเตรียมการรองรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
 • ร่างกรอบแนวคิด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568
 • ความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
 • แนวทางงานกฐินพระราชทาน กสก. ปี 2567
 • โครงการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
 • การวาดผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 • รายงานผลการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง
 • ในการนี้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ