ข่าวอินโฟเควสท์
03:25 อัยการเยอรมนีเผยซีอีโอ"ออดี้"พร้อมให้การในศาล กรณีมีเอี่ยวโกงไอเสียรถยนต์ดีเซล   สำนักงานอัยการประจำกรุงมิวนิคเปิดเผยว่า นายรูเพิร์ท สแตดเลอร์ …
03:10 "ดรากี"เผย ECB จะใช้ความอดทนในการดำเนินนโยบายการเงิน   นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB จะยังคงใช้ความอดทน, มุ่งมั่น แล…
02:43 ผลสำรวจชี้บริษัทเยอรมนีกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจอิตาลี,สเปน ขณะเชื่อมั่นกรีซ,ฝรั่งเศส   ผลการสำรวจของหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK) ระบุว่า บริ…
01:52 "คุชเนอร์"เยือนจอร์แดนพบ"กษัตริย์อับดุลลาห์" หารือแนวทางสร้างสันติภาพอิสราเอล-ปาเลสไตน์   นายจาเร็ด คุชเนอร์ ที่ปรึกษาทำเนียบขาวและบุตรเขยของปร…

ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 11:16:55 น.

จังหวัด                  สถานที่ตั้ง                                ชื่อ - สกุล                                      อาชีพ / ตำแหน่ง

โทรศัพท์/โทรสาร

กำแพงเพชร    สนง.กกต.จว.เลขที่ 167             1. นายวิชัย กันตา                               ทนายความ                                            ปธ.กกต.จว.

ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง               2. นางวิชสุดา เกษปรีชาสวัสดิ์                       ธุรกิจส่วนตัว                                            กกต.จว.

อ.เมือง 62000                    3. นายภาคภูมิ อินทวงศ์                            อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                        กก.ต.จว.

โทร.0-5571-6363                 4. นายสมหมาย ฉัตรทอง                           ขรก. บำนาญ มท.อดีต รอง ผวจ.กำแพงเพชร                  กกต.จว.

โทรสาร 0-5571-6364              5. พ.ต.อ. (พิเศษ) วิฑูรย์ คลังพลอย                 รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร                               กกต.จว.

6. นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี                        ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

เชียงราย     สนง.กกต.จว.หอประชุม              1. นายสำเริง ปุณโยปกรณ์                         ขรก.บำนาญ มท. อดีต ผวจ.เชียงราย                       ปธ.กกต.จว.

เม็งรายอนุสรณ์ ถ.อุตรกิจ             2. น.ท.สมศักดิ์ ไชยเสน                           หน.สถานีวิทยุทหารอากาศ 015 เชียงราย                     กกต.จว.

ต.เวียง อ.เมือง 57000             3. น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน                          อาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวง                                    กก.ต.จว.

โทร.0-5360-0597                 4. นายเสนอ พ่วงภิญโญ                            ทนายความ                                             กกต.จว.

โทรสาร 0-5360-0598              5. พล.ต.ต.จำนง แก้วศิริ                          ผบก.ภ.จว.เชียงราย                                     กกต.จว.

6. นายนิรันดร์ คำเสมานันท์                       ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

เชียงใหม่     สนง.กกต.จังหวัด อาคาร             1. นายกิตติ พรหมารัตน์                           อัยการผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายคดีแพ่ง เขต 5                        ปธ.กกต.จว.

สโมสรนวรัฐ ถ.เมืองสมุทร            2. พ.อ. กมล เพิ่มกำลังพล                         หน.กองกำลังพล มทบ. 33 จ.เชียงใหม่                      กกต.จว.

ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียง             3. พล.ต.ต. พิมล สินธุนาวา                        ขรก.บำนาญ สตช.อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ภาค 6                 กก.ต.จว.

ใหม่ 50300                       4. นายณรงค์ สมณะ                               ขรก.บำนาญ ศธ.อดีตศธ.อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่                  กกต.จว.

โทร./โทรสาร 0-5323-             5. นายสมทัย ศรีสุพรรณดิฐ                          ขรก.บำนาญ มท. อดีต ปลัด จ.เชียงใหม่                      กกต.จว.

3278-9                          6. นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ                            ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

ตาก       สนง.กกต.จว. ถ.พหล               1. นายชวรัฐ กัลยาณมิตร                         อดีตผู้ตรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก                    ปธ.กกต.จว.

โยธิน อ.เมือง 63000               2. พ.อ. ประยงค์ เดชกำแหง                       หน.สนง.ประสานงานชายแดน ไทย-พม่า                       กกต.จว.

โทร.0-5551-5088                 3. นายประยุทธ์ พร้อมเพรียง                        ขรก. บำนาญ สนง.อัยการสูงสุด                             กก.ต.จว.

โทรสาร 0-5551-5986              4. นายไพโรจน์ ปรียารัตน์                          ขรก.บำนาญ มท.อดีต ผวจ.และผู้ตรวจราชการ มท.              กกต.จว.

5. พล.ต.ต.พจน์ พลจันทร์                          ผบก.ภ.จว.ตาก                                         กกต.จว.

6. พ.ท. วินัย อินทรโมฬี                         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

นครสวรรค์     อาคารตำรวจภูธร อ.เมือง            1. พ.ต.อ.(พิเศษ) เกษม อินทร์พยุง                 ขรก.บำนาญ สตช.อดีต รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์             ปธ.กกต.จว.

นครสวรรค์ หลังเก่า ถ.              2. นายตรีโชค ศิลปคุณ                             ขรก.บำนาญ มท. อดีต นายอำเภอเมือง                      กกต.จว.

สวรรค์วิถี อ.เมือง 60000            3. นางศิวารมย์ ศิริภาพ                            ธุรกิจส่วนตัว                                            กก.ต.จว.

โทร./โทรสาร 0-5623-             4. นายสมเกียรติ ธรรมวิมล                         ขรก.บำนาญ อดีต ผอ.สวท.นครสวรรค์                        กกต.จว.

2045-6                          5. นายสายัณห์ แกล้วกสิกรรม                        ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต ผอ.ปจ.นครสวรรค์                    กกต.จว.

6. ร.ต.ประวิทย์ เพชรมี                          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

น่าน       อาคารโรงเรียนบ้านพญา              1. พล.ท. มาโนช ศรีสุบัติ                         ขรก.บำนาญ ทบ.                                       ปธ.กกต.จว.

วัด ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้          2. นายทัศนัย ชมภูมิ่ง                              ผช.ผอ.ร.ร.สา                                         กกต.จว.

อ.เมือง 55000                    3. นายเทอดศักดิ์ ชมเชย                           นอภ.ท่าวังผา                                           กก.ต.จว.

โทร.0-5477-4256                 4. นางสาวทศพร ชูพงศ์พันธุ์                         ธุรกิจส่วนตัว                                            กกต.จว.

โทรสาร 0-5477-4869              5. พ.ต.อ. (พิเศษ) วิโรจน์ สาธุการ                 รอง ผบก.ภ.จว.น่าน                                     กกต.จว.

6. นายไพฑูรย์ จันทสิงห์                          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

พิจิตร       ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2              1. นายพิภพ กาญจนะ                             ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต รองปลัด ศธ.                       ปธ.กกต.จว.

ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.               2. นายชัชณัฐ นาคไพจิตร                          ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์                              กกต.จว.

เมือง 66000                      3. นายมวลชน สุขแสง                             ธุรกิจส่วนตัว                                            กก.ต.จว.

โทร.0-5661-5121                 4. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย พฤกษะวัน                     ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต ผู้ตรวจราชการกรม                    กกต.จว.

โทรสาร 0-5661-4959              5. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ฤกษ์หร่าย                     รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร                                    กกต.จว.

6. นายนพดล คารวะกุล                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

พิษณุโลก      ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5              1. ผศ. สุพจน์ พฤกษะวัน                          รองอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม                        ปธ.กกต.จว.

อ.เมือง 65000                   2. พล.ต.ต. สมโภชน์ สารพานิช                     ขรก.บำนาญ สตช. อดีต ผบก.ภ.จว.ชัยนาท                    กกต.จว.

โทร.0-5524-6764                 3. นายดารา การุณยวนิช                           ขรก. บำนาญ มท. อดีต รอง ผวจ.                          กก.ต.จว.

โทรสาร 0-5524-7253              4. นางอมรรัตน์ นิติวรรัตน์                          อดีตพนักงาน ธ.กรุงเทพ สาขาพิษณุโลก                        กกต.จว.

5. พล.ต.ประวิทย์ กลิ่นทอง                         รองแม่ทัพภาคที่ 3                                        กกต.จว.

6. นายอัครเดช ศัลยพงศ์                          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

เพชรบูรณ์     อาคารกองร้อยอาสารักษา             1. นายสมบัติ แสงสุข                             ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์                                     ปธ.กกต.จว.

ดินแดง จ.พช. ต.สะเดียง            2. นายพรชัย บุญเพ็ง                              ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์                           กกต.จว.

อ.เมือง 67000                    3. นายเสถียร เม่นบางผึ้ง                          ทนายความ/ นักธุรกิจ                                     กก.ต.จว.

โทร.0-5671-2002                 4. พ.ต.อ.มนัส เนียมประดิษฐ์                       ผกก.สภ.อ.หล่มสัก                                       กกต.จว.

โทรสาร 0-5672-5574              5. ผ.ศ. จรูญ ทิพย์กัณฑ์                            อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                          กกต.จว.

6. นายสุรัตน์ กองเทียม                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

แพร่       ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2              1. นายอนุกูล คุณาวงศ์                             ขรก. บำนาญ มท. อดีต ผวจ.แพร่                         ปธ.กกต.จว.

ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง แพร่             2. ร.ต.ประหยัด สารจินดาพงศ์                      ขรก.บำนาญ อดีต ผช.หน.สถานีวิทยุ กวส.2                    กกต.จว.

โทร. 0-5453-2492                3. นายวิชิต นพอมรบดี                             ทนายความ                                             กก.ต.จว.

โทรสาร 0-5453-2709              4. นายไวย โชตินัย                               อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่                                 กกต.จว.

5. พ.ต.อ. คนึง พัฒนพรรณพงศ์                      ขรก. บำนาญ สตช. อดีต รองผบก.ภ.จว.แพร่                  กกต.จว.

6. นายอมรพงศ์ วิชิตะกุล                          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

พะเยา      ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2              1. พ.ต.อ.จิรเดช ลัญชานนท์                        ผกก. สภ.อ. เมืองพะเยา                                ปธ.กกต.จว.

ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม            2. นายชวลิต อินต๊ะสาร                           ผช.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา                               กกต.จว.

อ.เมือง 56000                   3. นายนิคม บุญเสริม                              ทำงานองค์การเอกชน                                     กก.ต.จว.

โทร./โทรสาร 0-5448-             4. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา บุญรอด                        ขรก.บำนาญ มท.อดีต หน.ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว                 กกต.จว.

3991-2                          5. นายไพรัช พิมสาร                              ทนายความ                                             กกต.จว.

6. นายภิตพงศ์ มาลีรัตน์                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

แม่ฮ่องสอน     ศูนย์ราชการ จว.แม่ฮ่อง              1. นายนิพนธ์ คำพา                              ขรก. บำนาญ มท. อดีต รอง ผวจ.จันทบุรี                   ปธ.กกต.จว.

สอน ถ.ขุนลุมประพาส                2. นายบุญส่ง โควาวิสารัช                          ทนายความ                                             กกต.จว.

ต.จองคำ อ.เมือง 58000            3. นายมาย มีพันธ์                                ขรก. บำนาญ อดีต คลังจัหวัดแม่ฮ่องสอน                      กก.ต.จว.

โทร.0-5361-3195                 4. นายสวัสดิ์ สุนันต๊ะ                             ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต ผช.ผอ.ศนจ.แม่ฮ่องสอน               กกต.จว.

โทรสาร 0-5361-2878              5. พ.ต.อ.อำนวย ดิษยเดช                         ขรก. บำนาญ สตช. อดีต ผกก.สภ.อ.เมือง                    กกต.จว.

6. นายเอกชัย เรือนคำ                          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

ลำปาง      ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2              1. นายสถาพร วารีศรี                             อัยการจังหวัดลำปาง                                     ปธ.กกต.จว.

ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระ             2. นายวีระพงษ์ ชูชื่นกลิ่น                           ขรก. บำนาญ มท. อดีต ผอ.ศูนย์ พช. เขต3                   กกต.จว.

บาทอ.เมือง 52000                 3. นายอัศวิน นิลทอง                              ขรก. บำนาญ มท. อดีต นอภ.เมืองลำปาง                     กก.ต.จว.

โทร.0-5426-5117                 4. นายเพชร กันทาดี                              ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง                                 กกต.จว.

โทรสาร 0-5426-5090              5. พล.ต.ต. สัมฤทธิ์ ผ่องหิรัญ                       ขรก.บำนาญ สตช. อดีต ผบก.ภ.จว.ลำปาง                    กกต.จว.

6. นายกนกศักดิ์ แสงเงินอ่อน                        ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

ลำพูน       ศาลากลางจังหวัด ถ.                1. นายเติมศักดิ์ จันทรประยูร                       ขรก. บำนาญ มท. อดีต นอภ.จอมทอง                       ปธ.กกต.จว.

อินทยงยศ ต.ในเมือง                2. นายธงชัย ช่อประดิษฐ                           ข้าราชการครู สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1                   กกต.จว.

อ.เมือง 51000                    3. นายนิพนธ์ ธัญหมอ                              ขรก.บำนาญ ศธ./ผู้บริหาร ร.ร.                            กก.ต.จว.

โทร.0-5356-0607                 4. นายสันติ สวัสดิพงษ์                             อัยการจังหวัด                                           กกต.จว.

โทรสาร 0-5356-0608              5. พ.ต.อ. อุดม เอี่ยมโอภาส                      ขรก.บำนาญ สตช. อดีต ผกก.สภ.อ.แจ้ห่ม                    กกต.จว.

6. นายสันติ เกิดอินทร์                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

สุโขทัย      34/21 สี่แยกคลองโพธิ์               1. พ.ต.อ. อรุณ หาบสา                          ขรก. บำนาญ สตช. อดีต ผกก.สภ.อ.เมือง                   ปธ.กกต.จว.

ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย              2. นายวิทวัต โลหะสุวรรณ                          ทนายความ                                             กกต.จว.

อ.เมือง 64000                    3. นายแพทย์สมศักดิ์ ไพบูลย์                         นายแพทย์ รอง ผอ.รพ.สุโขทัย                              กก.ต.จว.

โทร.0-5561-4233                 4. นายอุดร ยอดเพชร                             ขรก.บำนาญ มท. อดีต นอภ.สองแดง จ.น่าน                   กกต.จว.

โทรสาร 0-5661-4234              5. นางสาวทัศนีย์ น้อยวงศ์                          ข้าราชการครู รร.อุดมดรุณี                                 กกต.จว.

6. นายสุชาติ ใจภักดี                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

อุตรดิตถ์      สนง.กกต.จว. ถ.ประชา             1. นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์                         ขรก.บำนาญ มท.อดีต ผวจ.และผู้ตรวจราชการ มท.             ปธ.กกต.จว.

นิมิตร อ.เมือง 53000               2. นายไพบูลย์ วันเมฆ                             หน.ฝ่ายบริหาร สนง.เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์                     กกต.จว.

โทร. 0-5541-6671                3. นายทวีศักดิ์ จารุชาต                            อดีตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์                               กก.ต.จว.

โทรสาร 0-5541-6670              4. นายเสน่ห์ มีพร้อม                              ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์                                กกต.จว.

5. พ.ต.อ. (พิเศษ) พล ตรีเพชร                    ขรก. บำนาญ สตช.อดีต รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์               กกต.จว.

6. พ.อ.ดร.ประมวล สุวรรณศรี                     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

กระบี่       ศาลากลางจังหวัด ถ.                1. นางประหยัด ศรีบุญชู                            นอภ.คลองท่อม                                         ปธ.กกต.จว.

อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.               2. นายโชคดี แทรกสุข                             ทนายความ                                             กกต.จว.

เมือง 81000                      3. นายดำรงค์ ดวงแข                            ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต ผู้ตรวจราชการกรม                    กก.ต.จว.

โทร.0-7561-2109                 4. นายพงษ์เดช มโนรส                            ธุรกิจส่วนตัว                                            กกต.จว.

โทรสาร 0-7561-1654              5. พ.ต.อ.สติ มาลกานนท์                          รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่                                    กกต.จว.

6. นายอรรถสิทธิ์ สุขบำรุง                         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

ชุมพร       ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4              1. พล.ต.ต. วิสาร เปล่งขำ                       ผบก.ภ.จว. ชุมพร                                      ปธ.กกต.จว.

อ.เมือง 86000                    2. นายเนิน ศึกขันเงิน                             ขรก. บำนาญ มท. อดีต รองผวจ.ระนอง                      กกต.จว.

โทร 0-7750-6150                 3. นายมเหศวร ภักดีคง                            ธุรกิจส่วนตัว                                            กก.ต.จว.

โทรสาร 0-7750-6382              4. นายสันทัด บุณยธรรมกุล                          ทนายความ                                             กกต.จว.

5. นางนิภา ธนภัทร                               ขรก. บำนาญ สธ. อดีต ผอ.รพ.ชุมพร                        กกต.จว.

6. นายจาตุรงค์ ลิ่มศิลา                           ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

ตรัง       สนง.กกต.จว. ถ.รื่นรมย์             1. นายธรรมศักดิ์ ตันวโรภาส                       ขรก.บำนาญ มท.อดีต หน.สำนักงานจังหวัด                    ปธ.กกต.จว.

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง                 2. นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์                        ธุรกิจส่วนตัว                                            กกต.จว.

92000                           3. นายไชยันต์ กุลบุญ                              ทนายความ                                             กก.ต.จว.

โทร.0-7521-6045                 4. พ.ต.อ. โกศล พริ้งคงพล                         รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง                                     กกต.จว.

โทรสาร0-7521-5826               5. นางพรรณี สุพรรณพงศ์                           ขรก.บำนาญ ศธ.อดีต ศึกษานิเทศก์ สปจ.ตรัง                   กกต.จว.

6. นายสุภาพ อรรคคำ                            ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

นครศรีธรรมราช   สนง.กกต.จว. ถ.นางงาม           1. นายสมบูรณ์ พรหมพันธุ์                          ขรก. บำนาญ มท. อดีต รอง ผวจ.พังงา                     ปธ.กกต.จว.

อ.เมือง 80000                    2. พ.ต.อ. อุทัย ฉัตรมาศ                          ขรก. บำนาญ สตช. อดีต ผกก.สภ.อ.ขนอม                  กกต.จว.

โทร.0-7531-0184                 3. นายสมพุทธ ธุระเจน                            ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต รองอธิบการบดี ม.ราชภัฏ              กก.ต.จว.

โทรสาร 0-7535-7817              4. นางรัชนีบูลย์ ศิริรักษ์                            ธุรกิจส่วนตัว                                            กกต.จว.

5. ว่าที่ ร้อยตรี เอาชัย บางโชคดี                   ขรก. บำนาญ ศธ. อดีต นิติกร สศจ.นครศรีฯ                   กกต.จว.

6. นายธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์                        ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                        ผอ.กต.จว.

นราธิวาส     สนง.กกต.จว. ถ.นราภิรมณ์           1. นายวิเชียร สุนทรนนท์                          ขรก. บำนาญ มท. อดีต รอง ผวจ.นราธิวาส                  ปธ.กกต.จว.

ต.บางนาค อ.เมือง                 2. นายวอยารี หะยีมะเย็ง                          ผอ.รร.ตันหยงมัส อ.ระแงะ                                กกต.จว.

96000                           3. พ.ต.ท.วัชรินทร์ อมราพิทักษ์                      รอง ผกก.(สส.) สภ.อ.สุไหงโก-ลก                        กก.ต.จว.

(ยังมีต่อ)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง