ข่าวอินโฟเควสท์
18:30 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปรับตัวขึ้นวันที่ 4 ขณะบวกสวนทางภูมิภาค   ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยสามารถปิดตลาดในแ…
18:22 "แอปเปิล"เตรียมปรับปรุงซอฟท์แวร์ iPhone ในจีน แก้ปัญหาละเมิดสิทธิบัตร"ควอลคอม"   บริษัทแอปเปิล อิงค์แถลงในวันนี้ว่า บริษัทจะทำการปรับปรุงซอฟท์แ…
18:11 ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งลงจากความกังวลปัจจัย ตปท.กดดัน แนะติดตามประชุมเฟด-กนง.   น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (…
18:07 ตลท.ขยายเวลา UREKA ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 17 ธ.ค.61-4 ม.ค.62   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับก…
17:54 จีนประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน-ดีเซล มีผลพรุ่งนี้   คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศในวันนี้ว่า จีนจะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิ…

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 3 พ.ศ. 2480 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 19:24:00 น.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 3 พ.ศ. 2480
เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ครั้งนี้มีขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480
เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบแบ่งเขต แต่ละเขตมีผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคน  ถือจำนวนราษฎรสองแสนคน
ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  โดยให้ราษฎรใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง นับเป็นการเลือกตั้งทางตรง
ครั้งแรกของไทย และเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 ได้ผู้แทนราษฎร จำนวน 91 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 ชุดนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2481 โดยพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  เนื่องจากรัฐบาลแพ้มติของสภากรณี ส.ส. เสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับของ
สภาผู้แทนราษฎร
รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480

1. พระยาโอวาทวรกิจ (เหม  ผลพันธิน)                       พระนคร เขต 1

2. ร.ต.อ. เสวียน  โอสถานุเคราะห์                         พระนคร เขต 2

3. นายอรุณ  ทองปัชโชติ (ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่)                พระนคร เขต 3

และได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกเมื่อ 12 มิถุนายน 2481)

4. นายทองอยู่  พุฒพัฒน์                                    ธนบุรี

5. นายทองใบ  สุคนธกนิษฐ์                                 กระบี่

6. นายพิพัฒน์ (เต็ก)  ภังคานนท์                             กาญจนบุรี

7. นายฮั้ว  ตามไท                                       กำแพงเพชร

8. นายโสภัณ  สุณธีระ                                     ขอนแก่น เขต 1

9. นายผล  แสนสระดี                                     ขอนแก่น เขต 2

10. นายวงศ์  เว้นชั่ว                                      จันทบุรี

11. นายนิ่ม  เรืองเกษตร์                                   ฉะเชิงเทรา

12. นายเสงี่ยม  เจริญฮวด                                  ชลบุรี

13. พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม  ขัมพานนท์)                      ชัยนาท

14. นายสอน  พงศ์สุวรรณ์                                   ชัยภูมิ

15. พ.ต. หลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์  นาควัจนะ)                 ชุมพร

16. นายประยูร วิมุกตาคม                                   เชียงราย เขต 1

17. นายวรการบัญชา (บุญเกิด  สุตันตานนท์)                     เชียงราย เขต 2

18. พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี  บุญเฉลียว)                         เชียงใหม่ เขต 1

19. นายสุวิชช์ (เล่งเสียน)  พันธ์เศรษฐ                        เชียงใหม่ เขต 2

20. นายอินทร  สิงหเนตร                                   เชียงใหม่ เขต 3

21. นายเชือน  สวัสดิปาณี                                   ตรัง

22. นายเฉลา  เตาลานนท์                                  ตราด

23. นายหมัง  สายชุ่มอินทร์                                  ตาก

24. พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง  ศรีเพ็ญ)                        นครนายก

25. นายสมาน  สุชาติกุล                                    นครปฐม

26. นายพันธุ์  อินทุวงศ์                                     นครพนม

27. นายเลื่อน  พงษ์โสภณ                                   นครราชสีมา เขต 1

28. ร.ต. ปุ่น  สิทธิเวทย์                                   นครราชสีมา เขต 2

29. นายเอี่ยม  สุภาพกุล                                    นครราชสีมา เขต 3

30. นายฉ่ำ  จำรัสเนตร                                    นครศรีธรรมราช เขต 1

31. ขุนบูรณวาท (พร้อย  ณ นคร)                             นครศรีธรรมราช เขต 2

32. นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ                                 นครสวรรค์ เขต 1

33. ขุนอนุกูประชากร (วงษ์  พยัคฆวิเชียร)                      นครสวรรค์ เขต 2

34. ร.ต.อ. ฟุ้ง ระงับภัย                                   นนทบุรี

35. นายอับดุลยาลาร์  นาเซร์ (อดุล  ณ สายบุรี)                 นราธิวาส

36. นายจำรัส  มหาวงศนันทน์                                น่าน

37. นายทัน  พรหมิทธิกุล                                    บุรีรัมย์

38. นายดาบ ทิว  มะโนทัย                                  ปทุมธานี

39. นายทองสืบ  คุภะมาร์ค                                  ประจวบคีรีขันธ์

40. นายดาบ สงวน  พยุงพงศ์                                ปราจีนบุรี

41. พระพิพิธภักดี (กุมุกดา  ดับดุลบุตร)                         ปัตตานี

42. นายประเสริฐ  ธารีสวัสดิ์                                พระนครศรีอยุธยา เขต 1

43. นายเยื้อน  พานิชวิทย์                                   พระนครศรีอยุธยา เขต 2

44. นายโมรา  ณ ถลาง                                    พังงา

45. นายถัด  พรหมมาณพ                                    ปัตตานี

46. นายเพิ่ม  วงศ์ทองเหลือง                                พิจิตร

47. หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร์ (เจริญ  สัดจอง)                      พิษณุโลก

48. ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ (นิล  จุฬานนท์)                  เพชรบุรี

49. ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี  วัชโรทยาน)                     เพชรบูรณ์

50. นายทอง  กันทาธรรม                                   แพร่

51. ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่  ตัณทวนิช)                        ภูเก็ต

52. ขุนจรรยาวิเศษ (บุญเที่ยง  บุณยนิตย์)                       มหาสารคาม เขต 1

53. นายทองดี  ณ กาฬสินธุ์                                  มหาสารคาม เขต 2

54. นายจำลอง  ดาวเรือง                                  มหาสารคาม เขต 3

55. นายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์                                  แม่ฮ่องสอน

56. นายแวและ  เบญอาบัชร์ (วิไล  เบญจลักษณ์)                 ยะลา

57. นายถวิล  อุดล                                        ร้อยเอ็ด เขต 1

58. นายเขมชาติ  บุณยรัตพันธุ์                                ร้อยเอ็ด เขต 2

59. นายยกเสียง  เหมะภูติ                                  ระนอง

60. นายเสกล  เจตสมมา                                   ระยอง

61. นายกิมเส็ง (โกศล)  สินธุเสก                            ราชบุรี

62. นายแฟ้ม  วรพิทยุต                                     ลพบุรี

63. นายแถม  คมสัน                                       ลำปาง เขต 1

64. นายสรอย  ณ ลำปาง                                   ลำปาง เขต 2

65. นายบุญมี  ตุงคนาคร                                    ลำพูน

66. นายเฉลิม  ศรีประเสริฐ                                 เลย

67. นายเทพ  โชตินุชิต                              (ขุขันธ์) ศรีสะเกษ เขต 1

68. นายพุฒเทศ  กาญจนเสริม                         (ขุขันธ์) ศรีสะเกษ เขต 2

69. นายเตียง  ศิริขันธ์                                     สกลนคร

70. นายเอื้อน  ณ สงขลา                                   สงขลา เขต 1

71. นายกล่อม  สุระโพธิกุล (ถึงแก่กรรม 8 ธันวาคม 2480)         สงขลา เขต 2
นายเจือ  ศรียาภัย (ได้รับเลือกตั้งแทนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2481)

72. นายสงวน  ณ นคร                                     สตูล

73. ขุนชำนิอนุสาสน์                                        สมุทรปราการ

74. พระราชญาติรักษา (ประกอบ  บุนนาค)                      สมุทรสงคราม

75. ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์  สุคนธวิท)                    สมุทรสาคร

76. นายดิษฐ์  คัมภีรยศ                                     สระบุรี

77. นายอำไพ  อิศรางกูร ณ อยุธยา                           สิงห์บุรี

78. นายทิม  อติเปรมานนท์                       (สวรรคโลก) สุโขทัย

79. นายสว่าง  สนิทพันธุ์                                    สุพรรณบุรี

80. นายวุฒิ  สุวรรณรักษ์                                    สุราษฎร์ธานี

81. นายปรึกษ์  แก้วปลั่ง                                    สุรินทร์ เขต 1

82. นายบรรณ์  สวันตรัจฉ์                                   สุรินทร์ เขต 2

83. ขุนวรสิษฐ์ดรุณเวทย์ (นารถ  อินทุสมิต)                      หนองคาย

84. นายบุญศรี  จันทนชาติ                                   อ่างทอง

85. นายอ้วน  นาครทรรพ                                   อุดรธานี

86. นายพึ่ง  ศรีจันทร์                                      อุตรดิตถ์

87. พระยาวิทุรธรรมพิเนต (โต๊ะ  อัมรนันท์)                     อุทัยธานี

88. นายทองอินทร์  ภูริพัฒน์                                  อุบลราชธานี เขต 1

89. นายทิม  ภูริพัฒน์                                       อุบลราชธานี เขต 2

90. นายฟอง  สิทธิธรรม                                    อุบลราชธานี เขต 3

91. นายเลียง  ไชยกาล                                    อุบลราชธานี เขต 4

--สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง