สวนดุสิตโพลล์: ประชาชนกับการเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์

ข่าวผลสำรวจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 07:25 น. —สวนดุสิตโพล

** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ** **เพื่อไทย 41.22% เฉือน ประชาธิปัตย์ 36.88%** หลังจากที่มีการจับหมายเลขการสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมด 26 พรรค เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา จาก สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฟังจากคำบอกเล่าของผู้อื่น ฯลฯ เพราะ ไม่สนใจการเมือง ,ไม่ได้ติดตามข่าว ,ยังไม่เข้าใจระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ฯลฯ เพราะ ให้ความสำคัญกับตัวพรรคและตัวบุคคลมากกว่า ถ้าชอบใครก็จำหมายเลขได้อยู่แล้ว มีอยู่ในใจแล้ว ฯลฯ เพราะ มีพรรค มีผู้สมัครที่ชื่นชอบอยู่ในใจแล้ว ,ดูที่ประวัติ ผลงาน ฯลฯ เพราะ เลขจำง่าย ไม่คุ้นกับเลขหลายตัว เลขต้นๆสะดวกในการเลือก ฯลฯ เพราะ เลขจำง่าย มองเห็นได้ก่อน ถ้าไม่รู้จะเลือกพรรคไหนจะดูเลขอันดับต้นๆ ฯลฯ เพราะ คงต้องรอดูไปก่อน ขึ้นอยู่กับความถูกใจและวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ฯลฯ

ได้เสร็จสิ้นลง ต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา มากมายเกี่ยวกับหมายเลขที่แต่ละพรรคจับสลากได้ ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะเป็นหมายเลข
ประจำพรรค และเป็นหมายเลขประจำตัวของ ส.ส.แบ่งเขตในพรรคการเมืองนั้นๆ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและเป็นฐานข้อมูลในการ
เลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ กรณี ประชาชนกับ
การเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ จำนวนทั้งสิ้น 3,584 คน ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2554 สรุปผลได้ดังนี้
1. ประชาชนรู้หรือไม่ ? ว่าการเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ เลือกโดยดูหมายเลข
ของพรรคนั้นๆที่จับสลากได้
อันดับ         ภาพรวม     กรุงเทพฯ     กลาง     เหนือ     อีสาน     ใต้
1     รู้     84.85%     83.76%     82.64%     90.94%    84.59%   82.06%

2     ไม่รู้    15.15%     16.24%     17.36%     9.06%    15.41%   17.94%

2. ประชาชนจะเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ โดยดูจากอะไร ?
อันดับ                ภาพรวม     กรุงเทพฯ     กลาง      เหนือ      อีสาน     ใต้
1     เป็นคนที่ชอบและสังกัดพรรคที่ชอบ 50.07%     40.39%     50.58%     56.33%     51.81%    52.50%
2     สังกัดพรรคที่ชอบ       28.18%     31.98%     26.23%     28.48%     29.14%    23.55%
3     เป็นคนที่ชอบ        14.62%     19.07%     14.64%     11.71%     12.70%    14.97%
4     นโยบาย          3.59%      4.49%      4.78%      0.95%      3.24%     4.59%
5     อื่นๆ เช่น ผลงาน ประวัติ ฯลฯ  3.54%      4.07%      3.77%      2.53%      3.11%     4.39%
3. พรรคการเมืองที่ประชาชนรู้ว่าจับสลากหมายเลข ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ได้หมายเลขอะไร?
อันดับ               รู้       ไม่รู้
1     พรรคเพื่อไทย      74.30%     25.70%
2     พรรคประชาธิปัตย์    67.83%     32.17%
3     พรรคภูมิใจไทย     16.63%     83.37%
4     พรรครักประเทศไทย   15.43%     84.57%
5     พรรคชาติไทยพัฒนา    13.76%     86.24%
4. หมายเลขของผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ที่ได้อันดับต้นๆ (เลข 1หลัก) และอันดับท้ายๆ (เลข 2 หลัก) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชนหรือไม่?
อันดับ           ภาพรวม     กรุงเทพฯ     กลาง      เหนือ       อีสาน     ใต้
1     ไม่มีผล     53.31%     56.99%     63.65%     35.25%     45.42%    64.54%

2     ไม่ค่อยมีผล    16.73%     14.78%     11.74%     19.54%     23.54%    12.57%

3     มีผลมาก    14.22%      12.25%     11.60%     30.84%     11.30%     8.82%

4     ค่อนข้างมีผล   9.48%      7.19%      7.92%     11.11%     15.22%     4.13%

5     ไม่แน่ใจ     6.26%      8.79%     5.09%      3.26%      4.52%     9.94%

5. ประชาชนจะเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ พรรคใด?
อันดับ                ภาพรวม     กรุงเทพฯ     กลาง     เหนือ      อีสาน     ใต้
1     พรรคเพื่อไทย       41.22%     33.33%     36.87%    62.79%     55.29%     8.43%
2     พรรคประชาธิปัตย์      36.88%     38.06%     41.15%    27.13%     19.74%     69.35%
3     พรรคภูมิใจไทย       3.88%      0.97%      0.29%     0.62%     12.96%     1.92%
4     พรรคชาติไทยพัฒนา      3.20%      5.97%      3.24%     2.17%     0.48%     4.98%
5     พรรครักประเทศไทย     1.59%      2.36%      3.10%     0.47%     1.31%     0.38%
*     เลือกพรรคอื่นๆ เช่น รักษ์สันติ
      การเมืองใหม่ มาตุภูมิ ฯลฯ   3.96%      3.61%      4.13%     3.40%     4.04%     4.79%
*     ยังไม่ตัดสินใจ        6.49%     10.97%      7.53%     1.71%     4.63%     7.85%
*     ไปแต่ไม่เลือกใคร      2.78%      4.73%      3.69%     1.71%     1.55%     2.30%
--สวนดุสิตโพลล์--
-พห-

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ