ข่าวอินโฟเควสท์
11:07 "ทรัมป์" ย้ำจุดยืนนโยบายจัดการผู้อพยพ เชื่อจะทำให้ชาติแข็งแกร่ง   นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ประกาศย้ำจุดยืนในการจัดการกับผู้อพยพจา…
10:35 เลขาธิการ UN ประณามเหตุระเบิดในเมืองหลวงเอธิโอเปีย   โฆษกประจำสหประชาชาติเปิดเผยว่า นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ขอประณามเ…
09:25 กรมอุตุฯ คาดภาคเหนือ-อีสาน ฝนมากกว่าภาคอื่น ,ทะเลอันดามันตอนบน-อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง   กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศ…

สวนดุสิตโพลล์: ดัชนี “การเมืองไทย” ปัญหาคอร์รัปชันยังฉุดต่อเนื่อง!!

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 14:02:34 น.

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน ประชาชนให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์  แต่ปลื้มผลงานนายกฯ  ฝ่ายค้าน  ขณะปัญหาเศรษฐกิจสอบตกทั้งหมด และการแก้คอร์รัปชั่นยังรั้งท้าย

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ดัชนีการเมืองไทย”  ซึ่งมีการสำรวจความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน สำหรับเดือนพฤศจิกายน ได้ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2554 จากประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวการเมือง จำนวนทั้งสิ้น 5,535 คน  พบว่า ดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤศจิกายน  ในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 4.82 จากเต็ม 10 แต่น่าพอใจกว่าเดือนที่ผ่านมา  ส่วนผลงานของนายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 5.05 เป็น 5.29 และฝ่ายค้านคะแนนเพิ่มเช่นกัน จาก 4.94 เป็น 5.23 โดยเมื่อถามถึงผลงานของรัฐบาล ประชาชนให้คะแนน 5.08 เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 4.72

สำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเรียงลำดับจากประเด็น ที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 4.17 คะแนน  ปัญหาราคาสินค้า 4.36 คะแนน ปัญหาการว่างงาน 4.37 คะแนน ปัญหาความยากจน 4.42 คะแนน ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวม 4.77 คะแนน และปัญหาเรื่องค่าครองชีพ 4.80 คะแนน

ถ้าดูดัชนีทางการเมืองไทยย้อนหลัง 4 เดือนที่ผ่านมา จะพบว่าเดือนสิงหาคม ได้คะแนน 5.51  กันยายน 5.24 และตุลาคม 4.44 และเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ 4.82 คะแนน ประเด็นที่น่าสังเกต คือ คะแนนด้านคอร์รัปชันนั้นได้คะแนนต่ำสุดมาตลอด เพราะยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้

“ดัชนีการเมืองไทย” ภายใต้การบริหารประเทศ ของ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์”
สำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ

สภาพการเมืองไทย                              คะแนน          คะแนน        คะแนน          คะแนน

เดือน ส.ค.54    เดือน ก.ย.54  เดือน ต.ค.54    เดือน พ.ย.54

(เต็ม 10)       (เต็ม 10)     (เต็ม 10)       (เต็ม 10)

1.   ผลงานของนายกรัฐมนตรี                              6.14          6.05          5.05          5.29

2.   ผลงานของรัฐบาล                                   5.95          5.76          4.72          5.08

3.   การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                5.81          5.58          4.56          4.95

4.   การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                             5.96          5.42          4.94          5.23

5.   การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม              6.01          5.63          4.70          5.02

6.   การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    5.13          5.06          4.06          4.55

7.   สภาพของสังคมโดยรวม                               5.67          5.35          4.55          4.87

8.   ความเป็นอยู่ของประชาชน                             5.50          5.21          4.28          4.77

9.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                        5.47          5.14          4.25          4.70

10.   การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                        5.86          5.40          4.75          5.05

11.   จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                      5.62          5.23          4.64          4.92

12.   ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้            6.32          5.89          5.16          5.34

13.   ความสามัคคีของคนในชาติ                             5.28          5.09          4.96          5.00

14.   การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                       5.80          5.46          4.61          4.97

15.   การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ                5.76          5.36          5.10          5.21

16.   ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                  5.45          5.12          4.69          4.85

17.   สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                            5.65          5.29          4.44          4.77

18.   ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ               5.63          5.31          4.51          4.80

19.   ราคาสินค้า                                        5.09          4.89          3.99          4.36

20.   การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                 4.72          4.48          3.59          4.17

21.   การแก้ปัญหาการว่างงาน                              4.93          4.67          3.77          4.37

22.   การแก้ปัญหาความยากจน                              4.83          4.56          3.70          4.42

23.   การแก้ปัญหายาเสพติด                                5.06          5.16          4.19          4.70

24.   การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                4.73          4.55          3.47          4.29

25.   การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                   5.51          5.28          4.26          4.80

ภาพรวม                        5.51          5.24          4.44          4.82

4,454 คน      5,376 คน      5,253 คน      5,535 คน

--สวนดุสิตโพลล์--
-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง