สวนดุสิตโพลล์: “10 ทางออก” ของสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 06:53 น. —สวนดุสิตโพล

จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นและมีการยึดสถานที่ราชการหลายแห่ง ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศขยายพื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคงออกมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการสร้างความกดดันให้กับประชาชนคนไทยที่อยากจะให้เหตุการณ์ต่างๆยุติลงได้ด้วยดี เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของประชาชนที่มีความเป็นห่วงประเทศชาติและพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศ ในการหาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 คน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลดังนี้
10 ทางออกที่ประชาชนคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ณ วันนี้
อันดับ 1  ให้ประชาชนทุกคนตั้งสติ มีเหตุผล และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบ้านเมือง            83.92%
อันดับ 2  ไม่ปล่อยให้มีการปลุกระดมมวลชนเกิดขึ้นหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกรูปแบบ          81.18%
อันดับ 3  ให้แกนนำของแต่ละฝ่ายมาเจรจา พูดคุยกันเพื่อหาทางออกและยอมรับได้              76.86%
อันดับ 4  เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดูแลผู้ชุมนุม ระวังอย่าให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงสร้างความวุ่นวาย      74.90%
อันดับ 5  นำกฎหมายบ้านเมืองออกมาบังคับใช้ และให้ทุกคนปฏิบัติตาม                   73.73%
อันดับ 6  ยอมให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางประชาธิปไตย           72.16%
อันดับ 7  นายกฯ ต้องประกาศยุบสภา คืนอำนาจให้กับประชาชน                     71.37%
อันดับ 8  ยุติการชุมนุมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม ยุติการแบ่งพรรค แบ่งพวก            69.41%
อันดับ 9  สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน เน้นการแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับบ้านเมือง       68.63%
อันดับ 10 ไม่สามารถหาทางออกได้ ถ้าต่างฝ่ายยังคำนึงถึงแต่ประโยชน์ตนเอง                66.67%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ