สวนดุสิตโพลล์: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การยุบเวทีชุมนุม

ข่าวผลสำรวจ Friday March 7, 2014 11:50 —สวนดุสิตโพล

จากกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่ม กปปส. ได้ประกาศยุบเวทีทั้ง 4 เวที เพื่อคืนพื้นที่ให้กับคนกรุงเทพฯ โดยใช้สวนลุมพินีเป็นเวทีชุมนุมหลักเพียงเวทีเดียว ซึ่งจากการยุบรวมเวทีมีหลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,438 คน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี กปปส.ได้ยุบรวมเวทีการชุมนุมไปอยู่ในสวนลุมพินีเพียงแห่งเดียว
อันดับ 1  ทำให้เศรษฐกิจไม่หยุดชะงัก ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้              56.82%
อันดับ 2  เพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม ควบคุมดูแลได้ง่ายขึ้น                   18.64%
อันดับ 3  ประชาชนได้รับความสะดวกโดยเฉพาะการเดินทางสัญจรไปมา               16.36%
อันดับ 4  ช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองลดความตึงเครียดลง                   4.55%
อันดับ 5  เป็นการปรับแผนการชุมนุมของ กปปส.                        3.63%

2. ประชาชนคิดว่า สาเหตุใด? ที่นายสุเทพ ยุบรวมเวทีการชุมนุม
อันดับ 1  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการชุมนุมของแต่ละเวที                    31.25%
อันดับ 2  อาจได้รับการกดดันจากภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม         25.82%
อันดับ 3  สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น จะได้ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมได้อย่างทั่วถึง        21.20%
อันดับ 4  ต้องการให้แกนนำ กลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน   14.95%
อันดับ 5  ทำให้สังคมสนใจและติดตามการเคลื่อนไหวของ กปปส.มากขึ้น               6.78%

3. ประชาชนคิดว่าการยุบเวทีชุมนุมมาอยู่ที่สวนลุมพินี จะช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างไร?
อันดับ 1  เหมือนเดิม                                 59.71%
เพราะ ทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่สามารถเจรจา ตกลงหรือหาข้อยุติร่วมกันได้ ยังคงมีการชุมนุมเคลื่อนไหว
สถานการณ์ทางการเมืองยังคงวุ่นวาย ยืดเยื้อเหมือนเดิม ฯลฯ
อันดับ 2  ดีขึ้น                                    35.25%
เพราะ หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุม
ได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดความตึงเครียด การปะทะ การเผชิญหน้ากันของแต่ละฝ่าย ฯลฯ
อันดับ 3  แย่ลง                                    5.04%
เพราะ การยุบรวมเป็นเวทีเดียวทำให้ผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก ง่ายต่อการสร้างสถานการณ์
หรือก่อเหตุความรุนแรงของผู้ไม่หวังดี ฯลฯ

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ