สวนดุสิตโพลล์: ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ “มรสุมการเมือง” ที่มีต่อ “นายกฯยิ่งลักษณ์”

ข่าวผลสำรวจ Monday March 17, 2014 07:16 —สวนดุสิตโพล

จากการที่นายกฯยิ่งลักษณ์ โดนมรสุมทางการเมืองจากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน คดีเลือกตั้ง 2 ก.พ. คดี ถวิล เปลี่ยนศรี คดีจำนำข้าว การที่ฝ่ายค้านยื่นฟ้องนายกฯปฏิบัติหน้าที่มิชอบ รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,318 คน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “นายกฯ ยิ่งลักษณ์” โดนมรสุมการเมืองต่อไปนี้

(1.1) กรณี ม๊อบ กปปส. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
อันดับ 1  ในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น                   40.99%
อันดับ 2  ควรรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนและนำมาแก้ปัญหาให้ตรงจุด                 35.44%
อันดับ 3  รู้สึกเห็นใจ ที่ถูกกดดันและโดนม๊อบขับไล่                         23.57%

(1.2) กรณี คดีจำนำข้าว
อันดับ 1  เป็นคดีที่มีการทุจริตอย่างชัดเจน การตัดสินของศาลอาจกระทบต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรี        38.12%
อันดับ 2  กระทบต่อคะแนนนิยมในตัวนายกฯ เนื่องจากชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ         33.15%
อันดับ 3  นายกฯและรมต.พาณิชย์จะต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมาแสดงความรับผิดชอบ        28.73%

(1.3) กรณี พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน
อันดับ 1  ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและการทำงานของรัฐบาล สร้างหนี้ให้กับประเทศ            50.20%
อันดับ 2  การลงทุนหยุดชะงัก ประเทศต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนต้องถอนตัวออกไป               26.46%
อันดับ 3  ทำให้ไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ได้ นายกฯต้องตอบคำถามมากขึ้น          23.34%

(1.4) กรณี คดีถวิล เปลี่ยนศรี
อันดับ 1  เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นเกมการเมือง                    55.93%
อันดับ 2  เป็นอีกหนึ่งคดีที่ทำให้นายกฯต้องถูกตรวจสอบการทำงาน                    25.43%
อันดับ 3  ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวนายกฯลดลงและกระทบต่อความน่าเชื่อถือ                18.64%

(1.5) กรณี คดีเลือกตั้ง 2 ก.พ.
อันดับ 1  เป็นการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผิดพลาด ต้องเสียงบประมาณจำนวนมาก          52.60%
อันดับ 2  ส่งผลต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงของรัฐบาลและตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี             26.30%
อันดับ 3  หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ นายกฯอาจไม่ได้คะแนนนิยมเหมือนที่ผ่านมา              21.10%

(1.6) กรณี คดีแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว.
อันดับ 1  เป็นเรื่องที่ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล               43.06%
อันดับ 2  กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความศรัทธาที่มีในตัวนายกฯ                   29.95%
อันดับ 3  ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ไม่ราบรื่น เนื่องจากมีคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาหลายคดี          26.99%

(1.7) กรณี คดีโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน
อันดับ 1  เป็นโครงการใหญ่ที่ประสบปัญหาอย่างมาก ทำให้โครงการอื่นๆต้องถูกจับตามองไปด้วย         40.94%
อันดับ 2  ทำให้นายกฯถูกตรวจสอบเรื่องความโปร่งใส เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง        38.60%
อันดับ 3  เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้นายกฯต้องบริหารงานอย่างรอบคอบ รัดกุมมากขึ้น             20.46%

(1.8) กรณี คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554
อันดับ 1  ในฐานะที่เป็นนายกฯจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น               39.00%
อันดับ 2  เป็นคดีสำคัญที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของนายกฯ              38.50%
อันดับ 3  รู้สึกเห็นใจ เนื่องจากน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้               22.50%

2. ถ้าประชาชนเป็น “นายกฯ ยิ่งลักษณ์” จะทำอย่างไร? จากกรณี “มรสุมทางการเมือง” ที่เกิดขึ้นขณะนี้
อันดับ 1  ออกมาชี้แจงข้อสงสัยให้สังคมได้รับรู้ พูดคุย ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น          67.02%
อันดับ 2  เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า        17.41%
อันดับ 3  ตั้งใจทำหน้าที่ของนายกฯให้ดีที่สุด                            9.24%
อันดับ 4  เข้มแข็งอดทน ยิ้มรับกับปัญหา มีสติ รอบคอบ                        6.33%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอก “นายกฯ ยิ่งลักษณ์” จากกรณี “มรสุมทางการเมือง” ที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือ
อันดับ 1  ออกมาแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศ                  53.90%
อันดับ 2  ควรเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว เนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของนายกฯ         25.65%
อันดับ 3  ไม่แทรกแซงการทำงานในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ           11.36%
อันดับ 4  ตั้งใจทำงานต่อไป อยากให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ                 9.09%

--สวนดุสิตโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ