สวนดุสิตโพลล์: ประชาชนคิดอย่างไร? กับการเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ

ข่าวผลสำรวจ Monday March 24, 2014 06:50 —สวนดุสิตโพล

**แม้ว่า การเลือกตั้ง 2 ก.พ. จะโมฆะ แต่ก็ยังทำให้การเมืองวุ่นวายมากขึ้น**

จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557 เป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในวันเดียวกันทั่วประเทศ จากคำตัดสินดังกล่าวทำให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “เหตุผล” ของประชาชนที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ
อันดับ 1  การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมากระชั้นชิดมากเกินไป                       32.10%
อันดับ 2  การเลือกตั้งจะได้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม                       26.49%
อันดับ 3  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้มีเวลาคิดและตัดสินใจมากขึ้น           13.36%
อันดับ 4  อยากให้ปฏิรูปการเมืองไทยและนักการเมืองให้ดีก่อน                     11.13%
อันดับ 5  เปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่หรือคนที่เหมาะสมได้ลงสมัครเลือกตั้ง              10.88%
อื่นๆ   เช่น รัฐบาลจะได้จัดการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุมมากขึ้น ,เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆ     6.04%
ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคลี่คลายลง ,พรรคการเมืองต่างๆมีโอกาสที่จะแก้ตัวจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ,
พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสลงสมัคร

2. “เหตุผล” ของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ
อันดับ 1  ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมาก                           33.86%
อันดับ 2  ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับผลที่ออกมา                    22.99%
อันดับ 3  ทำให้เกิดความวุ่นวายและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้ง                 17.54%
อันดับ 4  เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่น                         12.70%
อันดับ 5  การบริหารบ้านเมืองต้องหยุดชะงัก                            7.63%
อื่นๆ   เช่น ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร การเมืองไทยก็ยังคงขัดแย้งอยู่ดี , เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง     5.28%
ประชาชนออกมาชุมนุมคัดค้าน ,ศาลถูกจับตามอง ถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดนโจมตี โดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย

3. แม้จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1  ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม                                55.46%
เพราะ ความขัดแย้งมีมานาน ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงโดยง่าย ยังคงมีการชุมนุมเรียกร้องจากหลายกลุ่ม
อันดับ 2  วุ่นวายมากขึ้น                                   37.69%
เพราะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
อันดับ 3  วุ่นวายน้อยลง                                    6.85%
เพราะ เป็นโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ แก้ปัญหาที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองอาจคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

** เมื่อการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะแล้ว ประชาชนอยากฝากอะไร? ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล /นายกฯยิ่งลักษณ์
อันดับ 1  ขอให้คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ พิจารณาจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างรอบคอบ           40.28%
อันดับ 2  รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด                       30.37%
อันดับ 3  ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า             29.35%

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกพรรคเพื่อไทย
อันดับ 1  ขอให้ใช้สติ มีเหตุผล นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก                   51.43%
อันดับ 2  มีความจริงใจในการหาเสียง นโยบายต่างๆ ต้องทำได้จริง                   26.68%
อันดับ 3  เปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้กับประชาชน         21.89%

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกพรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 1  ขอให้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย                        49.71%
อันดับ 2  อยากให้คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมลงสมัครรับการเลือกตั้ง                   28.59%
อันดับ 3  ขอให้เล่นการเมืองในสภา ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นพรรคเก่าแก่                 21.70%

7. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก กปปส. /นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
อันดับ 1  ชุมนุมด้วยความสงบ รับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่าย                    54.22%
อันดับ 2  ควรให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาก่อน ไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความกดดัน          30.04%
อันดับ 3  นำสิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียน มีสติ มีเหตุผล พิจารณาให้รอบคอบ         15.74%

8. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคนเสื้อแดง
อันดับ 1  ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหว หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง                43.97%
อันดับ 2  หยุดการโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน                28.90%
อันดับ 3  ควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ถอยคนละก้าว                       27.13%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ