สวนดุสิตโพลล์: ความพึงพอใจต่อการเลือกตั้ง “สว.” ในภาพรวม

ข่าวผลสำรวจ Friday April 4, 2014 10:22 —สวนดุสิตโพล

จากการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากนัก แต่สถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดี เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,419 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับผลการเลือกตั้ง ส.ว. ในภาพรวมที่ผ่านมา
อันดับ 1  จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้                    35.82%
อันดับ 2  ส.ว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นกลาง     25.37%
อันดับ 3  ในภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นมากนัก            22.39%
อันดับ 4  การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป ยังไม่รู้จักตัวผู้สมัครและผลงานที่ผ่านมา              8.96%
อันดับ 5  บ้านเมืองยังคงวุ่นวาย ไม่รู้ว่าการเลือกตั้ง ส.ว. จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่         7.46%

2. เหตุผลที่ประชาชนไปเลือกตั้ง ส.ว. ที่ผ่านมา
อันดับ 1  ไปใช้สิทธิทุกครั้ง ต้องการรักษาสิทธิ กลัวถูกสวมสิทธิ                    38.14%
อันดับ 2  อยากได้คนดีเข้ามาทำงาน อยากตัดสินใจด้วยตนเอง                    22.60%
อันดับ 3  อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย                    18.31%
อันดับ 4  จะได้เข้ามาทำหน้าที่ ตรวจสอบ คานอำนาจนักการเมืองในสภา                15.87%
อันดับ 5  เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญ 6 ปี มีครั้งเดียว                        5.08%

3. เหตุผลที่ประชาชนไม่ไปเลือกตั้ง ส.ว. ที่ผ่านมา
อันดับ 1  ติดธุระ ไม่ว่าง ต้องทำงาน เดินทางไม่สะดวก                      30.55%
อันดับ 2  เบื่อการเมือง สถานการณ์ยังไม่นิ่ง                          29.38%
อันดับ 3  กังวลเรื่องความปลอดภัย กลัวอันตราย                         20.46%
อันดับ 4  ไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้ง ส.ว. จะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นได้              14.17%
อันดับ 5  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่รู้จะเลือกใคร                        5.44%

4. ระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส. กับ ส.ว. ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งแบบไหน? มากกว่ากัน
อันดับ 1  สำคัญพอๆกัน                                  60.03%
เพราะ ส.ส. และ ส.ว. มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นตัวแทนของประชาชน
ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่สำคัญพอๆกัน                                 17.78%
เพราะ เบื่อหน่ายการเลือกตั้ง ถึงจะเลือกใครเข้ามาก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ ฯลฯ
อันดับ 3  ส.ส. มากกว่า                                 13.87%
เพราะ เป็นปากเสียงของประชาชน มีหน้าที่พัฒนาประเทศ ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาในพื้นที่ ฯลฯ
อันดับ 4  ส.ว. มากกว่า                                  8.32%
เพราะ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และมีความสำคัญในการตรวจสอบ คานอำนาจนักการเมือง
อยากได้คนดีเข้ามาทำงาน ฯลฯ

5. เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ว. แล้ว ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” จะดีขึ้นหรือไม่?
อันดับ 1  เหมือนเดิม                                   76.44%
เพราะ ความขัดแย้งมีมานาน ยังไม่เห็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาได้ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ฯลฯ
อันดับ 2  ดีขึ้น                                     17.30%
เพราะ ส.ว.เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน ช่วยให้บ้านเมืองมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น เดินหน้าต่อไปได้
การเลือกตั้งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
อันดับ 3  แย่ลง                                     6.26%
เพราะ บ้านเมืองยังคงวุ่นวาย กลุ่มต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่อง มีการใช้อาวุธร้ายแรง ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกัน ไม่หวังพึ่ง ส.ว. เพียงอย่างเดียว ฯลฯ

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ