สวนดุสิตโพลล์: “ข่าวการเมือง” ในทัศนะของประชาชน

ข่าวผลสำรวจ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 09:26 น. —สวนดุสิตโพล

ข่าวการเมืองไทย ณ วันนี้ มีทั้งเรื่องที่ทำให้ประชาชนมีความหวังและเรื่องที่สร้างความหนักใจ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การเคลื่อนไหว การชุมนุมของม๊อบกลุ่มต่างๆ การพิจารณาและตัดสินคดีทางการเมือง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข่าวการเมือง ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,312 คน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -3 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้
1. “ข่าวการเมืองใด?” ที่ทำให้ประชาชนมีความหวังและชื่นชอบ
อันดับ 1  ยังไม่มีข่าวการเมืองเรื่องใดที่ทำให้มีความหวังและชื่นชอบ                   43.96%
อันดับ 2  การพูดคุยเจรจาของฝ่ายต่างๆ ทางการเมือง                       26.37%
อันดับ 3  การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ                          15.94%
อันดับ 4  การพิจารณาและตัดสินคดีทางการเมือง                          13.73%
2. “ข่าวการเมืองใด?” ที่ประชาชนคิดว่าสร้างความหนักใจและไม่ชื่นชอบเลย
อันดับ 1  ความขัดแย้งทางการเมืองของคนไทย                          53.81%
อันดับ 2  การเคลื่อนไหว การชุมนุมของม๊อบกลุ่มต่างๆ                        24.37%
อันดับ 3  การทุจริตคอรัปชั่น ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด                       21.82%
3. ความสับสนวุ่นวายทางการเมืองไทย ณ วันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมา ประชาชนคิดว่า ณ วันนี้ สถานการณ์เป็นอย่างไร?
อันดับ 1  ขัดแย้งและวุ่นวายมากขึ้น                               74.69%
เพราะ กำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เช่น การตัดสินคดีที่เกี่ยวกับนายกฯ เลือกตั้ง 20 ก.ค. การนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มต่างๆ ฯลฯ
อันดับ 2  ขัดแย้งและวุ่นวายเหมือนเดิม                             21.60%
เพราะ ต่างฝ่ายต่างเล่นเกมการเมืองกันไปมา ไม่มีใครยอมใคร ไม่เคารพและเกรงกลัวกฎหมาย ยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจน
อันดับ 3  ขัดแย้งและวุ่นวายน้อยลง                               3.71%
เพราะ กระแสของคนในสังคมส่วนใหญ่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข หลายฝ่ายเริ่มปรับเกม มีการใช้ความรุนแรงลดน้อยลง ฯลฯ
4. ณ วันนี้ ประชาชนมีความหวังว่าการเมืองจะดีขึ้นหรือไม่?
อันดับ 1  ยังไม่เห็นแนวทาง และคงจะวุ่นวายเหมือนเดิม                       47.53%
เพราะ เป็นปัญหาที่มีมานาน ไม่มีทีท่าว่าจะจบลง ยังไม่เห็นว่าจะมีใครหรือมีวิธีการใดที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ ฯลฯ
อันดับ 2  น่าจะดีขึ้น                                    27.78%
เพราะ เริ่มเห็นว่าหลายฝ่ายต่างช่วยกันหาทางออก กระแสของคนในสังคมอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ฯลฯ
อันดับ 3  น่าจะแย่ลง                                    24.69%
เพราะ กำลังจะมีการตัดสินคดีสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเมือง อีกทั้งต่างฝ่ายต่างเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากเกินไป ฯลฯ
5. ประชาชนคิดว่าทางออกของประเทศไทย ณ วันนี้ น่าจะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1  ยังมองไม่เห็นทางออก                                47.93%
อันดับ 2  ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและนำมาเป็นบทเรียน          21.49%
อันดับ 3  มีการเลือกตั้งใหม่ โดยเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิไตย      19.84%
อันดับ 4  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแกนนำแต่ละฝ่าย ว่าจะเห็นแก่บ้านเมืองมากน้อยเพียงใด          10.74%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ