สวนดุสิตโพลล์: “ทางออก” ของประเทศไทย ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 06:27 น. —สวนดุสิตโพล

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้น ประชาชน 92.35% เห็นว่า “ปัญหาการเมือง” เป็นเรื่องที่ควรเร่งแก้ไขมากที่สุด และเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุด ณ วันนี้ คือ “การมีสติ หันหน้าเข้าหากัน”**

ในภาวะบ้านเมืองที่มีความขัดแย้งและวุ่นวายอยู่ขณะนี้ ทำให้สังคมมีความเป็นห่วงและกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,308 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าปัญหาใด? ที่ควรเร่งแก้ไขมากที่สุด
อันดับ 1 ปัญหาการเมือง 92.35%
เพราะ เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อทุกๆด้าน ถ้าทิ้งไว้นานอาจมีการปะทะกันจนเสียเลือดเนื้อ ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา ขาดเสถียรภาพ ภาพลักษณ์เสียหาย ฯลฯ
อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจ 88.99%
เพราะ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก ต่างชาติไม่กล้าลงทุน ฯลฯ
อันดับ 3 ปัญหาสังคม 85.02%
เพราะ สังคมเสื่อมโทรม คนในสังคมขาดจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง ยาเสพติดแพร่ระบาด อาชญากรรมรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ
2. ประชาชนคิดว่า “ทางออก” ของประเทศไทยที่จะทำให้ยุติความวุ่นวายในขณะนี้ได้ คือ
อันดับ 1 มีสติ หันหน้าเข้าหากัน ถอยคนละก้าว 29.31%
อันดับ 2 ให้นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ต้องรู้จักยอมและให้อภัย 22.41%
อันดับ 3 ควรแก้ที่ตัวบุคคล โดยเฉพาะนักการเมือง และแกนนำกลุ่มต่างๆ 19.83%
อันดับ 4 ทุกฝ่ายจะต้องหยุดการเคลื่อนไหว ยุติการชุมนุม 17.24%
อันดับ 5 อยากให้มีการเลือกตั้ง ใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตย 11.21%

--สวนดุสิตโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ