ข่าวอินโฟเควสท์
17:40 ชาวฮ่องกงสวมชุดดำเดินขบวนประท้วงใหญ่อีกครั้งในวันนี้   ผู้ชุมนุมนับแสนรายได้ออกมาเดินขบวนประท้วงบนเกาะฮ่องกงอีกครั้งในวันนี้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต…
17:14 จีนเผยยอดการผลิตก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้น 12.9% ในเดือนพ.ค.   สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตก๊าซธรรมชาติของจีนปรับตัวขึ้น 1…
16:20 ญี่ปุ่นขอความร่วมมือมองโกเลียช่วยเหลือประเด็นการลักพาตัวของสายลับเกาหลีเหนือ   นายทาโร โคโนะ รมว.ต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ขอความร่วมมือจากมองโกเ…
15:08 ผลสำรวจเผยคะแนนนิยมรัฐบาล "อาเบะ" ร่วงแตะ 47.6%   ผลสำรวจของสำนักข่าวเกียวโดระบุว่า คะแนนนิยมของรัฐบาลนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อยู่ที…
14:50 USGS เผยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 ที่ L'Esperance Rock ของนิวซีแลนด์   สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.6…

สวนดุสิตโพลล์: ระดมความคิดเห็น “ช่วยหาทางออก” ให้ประเทศไทย

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 06:44:56 น.

สถานการณ์ความวุ่นวายและความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวล ต่างช่วยกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งโดยเร็ว  เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมโดยฝากไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,486 คน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา เห็นว่าวิกฤติบ้านเมืองที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันหาทางออก โดยเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- กลุ่มทหาร

อันดับ 1   อยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือประชาชน ปกป้องประเทศชาติ                              61.18%

อันดับ 2   ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นกลาง ยุติธรรม ไม่ยอมให้การเมืองแทรกแซง                        27.33%

อันดับ 3   เป็นสื่อกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา                     11.49%

- กลุ่มศาลยุติธรรม

อันดับ 1   พิจารณา ตัดสินคดีความต่างๆ อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม                                54.62%

อันดับ 2   เป็นกลาง ไม่เอนเอียง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง                    23.25%

อันดับ 3   ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ                               22.13%

- กลุ่ม กกต.

อันดับ 1   จัดการเลือกตั้งให้เร็วและโปร่งใส ทุกฝ่ายให้การยอมรับ                               40.70%

อันดับ 2   ตรวจสอบ ดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งอย่างจริงจัง                              30.84%

อันดับ 3   จะต้องสร้างความมั่นใจ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง               28.46%

- กลุ่ม ส.ว.

อันดับ 1   จะต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เอนเอียง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน                55.39%

อันดับ 2   แก้ไขกฎหมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรอบคอบ รัดกุม                              29.86%

อันดับ 3   ควบคุมดูแลตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่รัฐบาล เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ               14.75%

- กลุ่มองค์กรอิสระ

อันดับ 1   เป็นอิสระ เป็นกลาง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม                                      42.40%

อันดับ 2   หยุดยั้งการใช้อำนาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม การทุจริตคอรัปชั่น                            31.49%

อันดับ 3   ตรวจสอบการทำงานของรัฐ เช่น การบริหารงบประมาณแผ่นดิน                          26.11%

- กลุ่มตำรวจ

อันดับ 1   รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน                              60.07%

อันดับ 2   ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง             24.67%

อันดับ 3   เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นจะต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน                15.26%

- กลุ่มแกนนำ (ทั้งกปปส. และ นปช.)

อันดับ 1   ไม่ยั่วยุ ไม่ปลุกระดม ไม่พาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหรือเสี่ยงอันตราย                   52.10%

อันดับ 2   ควรใช้วิธีการเจรจาพูดคุย รับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน                       26.93%

อันดับ 3   ยุติการชุมนุม  เรียกร้องด้วยวิธีการอื่น เห็นแก่บ้านเมืองเป็นสำคัญ                        20.97%

- กลุ่มนักการเมือง/พรรคการเมือง

อันดับ 1   ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่มุ่งเอาชนะคะคาน ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน             64.08%

อันดับ 2   เป็นผู้แทนที่ดี ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุด                                  22.56%

อันดับ 3   ช่วยกันระดมความคิดเห็น แก้ปัญหา ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้                       13.36%

- กลุ่มประชาชน

อันดับ 1   มีสติ มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมมือร่วมใจกัน                           59.67%

อันดับ 2   เคารพกฎหมาย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ                                         27.54%

อันดับ 3   เป็นพลเมืองดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง                                12.79%

- กลุ่มรัฐบาล

อันดับ 1   เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง ฟังเสียงส่วนใหญ่ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง คำนึงถึงส่วนรวม              62.85%

อันดับ 2   แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี                                        27.44%

อันดับ 3   ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ปิดบัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง                 9.71%

--สวนดุสิตโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง