สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง

ข่าวผลสำรวจ Monday January 29, 2018 13:55 —สวนดุสิตโพล

ตามที่ สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อน ออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1) ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี สนช.ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562
อันดับ 1  อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย           48.27%
อันดับ 2  ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วส่งผลดี ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ก็ยอมรับได้          27.81%
อันดับ 3  กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นการสืบทอดอำนาจ              26.07%

2) ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป
อันดับ 1  ไม่เห็นด้วย                              47.05%
เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว กระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ฯลฯ
อันดับ 2  เฉย ๆ                               32.44%
เพราะ เลือกตั้งช้าหรือเร็วก็ได้พรรคการเมืองเดิม ๆ การเมืองไม่เปลี่ยนแปลง นักการเมืองเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ
อันดับ 3  เห็นด้วย                               20.51%
เพราะ สถานการณ์ยังไม่แน่นอน ยังมีความขัดแย้ง มีปัญหา ระยะเวลาที่เลื่อนออกไปไม่มาก ควรทำตามขั้นตอน ฯลฯ

3) ประชาชนผิดหวังกับการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่?
อันดับ 1  เฉยๆ                                39.97%
เพราะ รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี บ้านเมืองสงบ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 2  ผิดหวัง                               37.14%
เพราะ อยากเลือกตั้ง อยากได้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้ง อยากให้บ้านเมืองสงบเป็นประชาธิปไตย ไม่รักษาสัญญา ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่ผิดหวัง                              22.89%
เพราะ คาดว่าน่าจะเลื่อนอยู่แล้ว กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ การเลือกตั้งอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้ ฯลฯ

4) กรณี เลื่อนการเลือกตั้ง ทำให้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเป็นอย่างไร?
อันดับ 1  เหมือนเดิม                              56.22%
เพราะ จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ข้าวของแพง เศรษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองต้องพัฒนา ฯลฯ
อันดับ 2  ลดลง                                39.45%
เพราะ ประชาชนรู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามโรดแมป ความเชื่อมั่นลดลง แสดงว่าต้องการสืบทอดอำนาจ ฯลฯ
อันดับ 3  เพิ่มขึ้น                                4.33%

เพราะ อยากให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไป เป็นกำลังใจให้นายกฯ ทำเพื่อส่วนรวม ฯลฯ

5) ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1  ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา                   36.87%
อันดับ 2  อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล          35.19%
อันดับ 3  รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไป อยู่ภายใต้มาตรา 44               34.68%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ