สวนดุสิตโพล: ความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:33 น. —สวนดุสิตโพล

เข้าสู่เดือนมีนาคม นับถอยหลังวันเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที แต่ละพรรคการเมืองยังคงลงพื้นที่แข่งขันหาเสียงกันอย่างเข้มข้น จนทำให้หลาย --สวนดุสิตโพล--

สวนดุสิตโพล: ความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้

ฝ่ายกังวลว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่ประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมือง “สวนดุสิตโพล”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,028 คน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้ เกิดจากสาเหตุใด
อันดับ 1  การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์            59.22%
อันดับ 2  แบ่งพรรคแบ่งพวก อยู่คนละขั้ว             49.02%
อันดับ 3  ไม่เป็นประชาธิปไตย สองมาตรฐาน           42.35%
อันดับ 4  ทัศนคติ แนวความคิดแตกต่างกัน             18.43%
อันดับ 5  ขาดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม            10.59%
สวนดุสิตโพล: ความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้ง กับ หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้งแล้วประชาชนคิดว่าความขัดแย้งเป็นอย่างไร
อันดับ 1  ขัดแย้งพอๆกัน                   61.48%
อันดับ 2  หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า    22.57%
อันดับ 3  ก่อนการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า       15.95%
3. ถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง ประชาชนคิดว่าบ้านเมืองจะมีโอกาสวุ่นวายเหมือนกับช่วงก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศหรือไม่
อันดับ 1  มีโอกาสวุ่นวาย                   68.09%
เพราะ อาจเกิดความขัดแย้ง มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง
การเลือกตั้งร้อนแรง คนไม่เคารพกฎกติกา ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่แน่ใจ                     26.85%
เพราะ มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้าน ขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการของนายกรัฐมนตรี อาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่มีโอกาส                     5.06%
เพราะ รัฐบาล คสช. มีอำนาจเด็ดขาด มีมาตรา 44
ไว้คอยควบคุมดูแลบ้านเมือง มีบทเรียนจากที่ผ่านมา ฯลฯ
4. วิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง คือ
อันดับ 1 การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด เข้มงวดกวดขัน บทลงโทษรุนแรง 64.75%
อันดับ 2  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตสำนึก   47.13%
อันดับ 3  มีสติ ไม่วู่วาม ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ       33.61%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ